Jacky

Jacky

In Kwartaalbericht 139 plaatsen wij een schilderij van Martha Zwart en vroegen u wie Jacky was? Jacky van het Bonte Paard werd hij genoemd. Oké, daar was hij nog al eens te vinden. Maar niemand wist wie Jacky eigenlijk was. Dankzij de vele reacties op die oproep kan ik u nu over het leven van Jacky Herman Blokdijk vertellen.

Bep (G.L.) De Boer

Jacky Herman Blokdijk werd op 28 augustus 1933 in Venhuizen geboren als zoon van Cornelis (Cor) Blokdijk en Grietje (Grace) Bas. In 1934 verhuisde het gezin naar het toenmalige Nederlands-Indië, nu Indonesië. Hij groeide op in Indonesië maar kwam, tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, op 11 jarige leeftijd in een Jappenkamp terecht. Daar was sprake van harde en wrede behandeling van mensen. Dat deed hem geen goed. Jacky kreeg een hersenbloeding en ook nog de bof. Zijn spraak ging achteruit en totaal vernield kwam hij uit het Jappenkamp. Zijn ouders overleefden ook de ellende van de oorlog en in 1948 kwamen zij, via Australië, weer terug in Nederland. 

Ze gingen wonen in Laren aan de Velthuijsenlaan 11 in ‘De Blauwe Vogel’. Zijn vader was koopvaardij officier en overleed te Ankara (Turkije) op 13 februari 1956. Jacky bleef achter bij zijn moeder en zijn jongere zuster Margiet en twee broers Kees en Simon. Alle ellende van het Jappenkamp en ook nog het overlijden van zijn vader was heel erg voor hem. Jacky moest dit allemaal verwerken. Volwaardig werken kon hij niet. De gevolgen van het Jappenkamp woekerden bij hem door. Bij de schoenhandel Strating aan de Brink vond hij begripvolle mensen en een leuke baan.
Daar deed Jacky allerlei boodschappen en hield de zaak netjes door rommel op te ruimen als dat nodig was. Ook kwam hij vaak in café ’t Bonte Paard. Zodoende kende men hem als ‘Jacky van het Bonte Paard’. 

Maar helaas, Jacky werd ziek, heel ernstig ziek. Hij kwam in het ziekenhuis terecht, maar zijn jongste zuster kon het niet aanzien en haalde hem naar Wilnis, waar zij toen woonde. In het Johannes Hospitum ‘De Ronde Venen’ is Jacky op 75-jarige leeftijd op 4 september 2008 overleden. Hij werd bijgezet in het graf bij zijn vader op de Algemene Begraafplaats in Laren. Onder de vele aanwezigen op de begrafenis was ook mevrouw Strating.

Bronnen: Frank van Dijk; Mw. M. Giel-Blokdijk; Centraal Bureau voor Genealogie.