In memoriam

In memoriam

Antoinetty van de Brink bij De Lindenhoeve van de Historische Kring Laren

Met grote droefheid heeft het bestuur van de Historische Kring Laren (HKL) kennis genomen van het overlijden van haar oud-voorzitter Antoinetty van den Brink. Ze overleed op 3 juni jongstleden. 

Antoinetty was van 2 januari 2009 tot 2 januari 2017 een voortreffelijke voorzitter van de HKL die de Kring met vaste hand bestuurde. Zij nam voortdurend initiatieven, terwijl zij alles in de gaten hield en in het kader van haar taken dagelijks klaar stond voor alles en iedereen.

Naast haar voorzitterschap van de HKL heeft Antoinetty in Laren een groot aantal activiteiten ontplooid die soms wel enige relatie hadden met de HKL maar vaak ook niet. We noemen er enkele: 

  • In 2009 verscheen van haar hand het boek Wortels in Laren: De bomen van een schildersdorp, Laren, 2009.
  • In 2010 verscheen op haar initiatief het boek Door de Wol Geverfd, Weverijen in Laren, Laren, 2010. Antoinetty werkte daarbij samen met Jos Joosen en Teun Koetsier, maar zij deed het meeste werk. 
  • In relatie met het verschijnen van Door de Wol Geverfd realiseerde Antoinetty in 2010 een dubbeltentoonstelling over weven en spinnen in Laren in het Singer Museum en de Lindenhoeve.
  • In de loop van de jaren organiseerde Antoinetty tentoonstellingen voor Larense kunstenaars op diverse locaties. We noemen er een: WIE IS BANG VOOR BLAUW in juli 2016, een tentoonstelling van het werk van 18 Larense kunstenaars.
  • Antoinetty was zeer betrokken bij de Larense jeugd: Ze gaf lessen op scholen. 
  • Een absoluut hoogstandje was de restauratie van het Larense kastaltaar dat al vele jaren eigendom was van de gemeente Hilversum en daar in depot stond. Antoinetty speelde het klaar het kastaltaar in bruikleen te verwerven en naar Laren over te brengen. Dit behelsde uitvoerig en jaren durend overleg met de gemeente Hilversum. Het vinden van de benodigde gelden – en daarbij ging het om een groot bedrag – was een tweede probleem dat ze oploste. Het gerestaureerde kastaltaar werd geplaatst in het Larense Raadhuis.
  • Antoinetty is lange tijd betrokken geweest bij de Larense politiek: ze was actief binnen Larens Behoud. 

Er is nog veel meer over Antoinetty te zeggen. Ze was jarenlang trouwambtenaar in Laren. Ze was actief als dichteres (ze publiceerde een aantal dichtbundels) en ze was actief als beeldhouwster. 

In 2016 kreeg Antoinetty volkomen terecht de erepenning van de gemeente Laren.

Antoinetty was een bijzondere vrouw die veel voor het dorp en de Historische Kring Laren heeft betekend.

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen sterkte met dit grote verlies.

Bestuur Historische Kring Laren