Lezing over Sprekende Letterbeelden

Lezing over Sprekende Letterbeelden

Ed van Mensch, waarnemend voorzitter van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk, zal dinsdagavond 4 juli 20.00 uur in de Lindenhoeve een lezing houden over ‘De Sprekende Letterbeelden’, een door de bekende meester Johannes van Wulfen (1838-1912) ontwikkelde, populaire lesmethode.

Aanleiding voor de Historische Kring Laren (HKL) om deze lezing te organiseren is de tentoonstelling over 40 jaar Van Wulfenfonds. Deze is tot 26 augustus 2023 gedurende de openingsuren (zaterdagen van 14.00 – 16.00 uur) te zien. Het fonds is voortgekomen uit de nalatenschap van Margot van Wulfen (1876-1948), dochter van Van Wulfen. Het kapitaal van Margot is hoogstwaarschijnlijk ontstaan uit de opbrengsten van ‘De Sprekende Letterbeelden’, die was bedoeld om de schooljeugd het ABC te leren. De kleurige afbeeldingen hingen als leerstof aan de wanden van bijna alle lagere scholen en werden uitgegeven door de Hilversumse boekhandelaar en uitgever Johannes Geradts.

Johannes Geradts kwam in 1856 naar Hilversum. Al drie jaar na zijn komst nam hij de drukkerij van P.M. van Cleef over en start hij de uitgave van ‘Het Gooische Nieuwsblad’, de voorloper van ‘De Gooi- en Eemlander’. Met zijn boekwinkel vormt hij in de jaren na 1877 het middelpunt van het intellectuele leven binnen het dorp.

Van Wulfen vond in de ambitieuze Geradts een partner om zijn lesmethode uit te geven en landelijk te verspreiden.

Ed van Mensch heeft in de afgelopen jaren alle 18 platen weten terug te vinden en gaat deze laten zien. Het is niet de opzet om de hele lesmethode te behandelen, maar de fraaie schoolplaten geven wel een goede indruk hoe de kinderen, voor de komst van het bekende leesplankje ‘aap, noot, mies’ hebben leren lezen en schrijven.

Het adres van de Lindenhoeve is Burgemeester Van Nispen van Sevenaerstraat 29, Laren. De lezing begint 20.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 19.45 uur.

Op de foto v.l.n.r.: Meester Johannes van Wulfen, Margot van Wulfen en Maria Reijn, de vrouw van meester Van Wulfen en moeder van Margot.

(Publicatiedatum 28 juni 2023)