Tentoonstelling over Van Wulfenfonds

Tentoonstelling over Van Wulfenfonds

In de Lindenhoeve, centrum van de Historische Kring Laren (HKL), is van 3 juni tot 26 augustus 2023 gedurende de openingsuren (zaterdagen van 14.00 – 16.00 uur) een tentoonstelling te zien over het Van Wulfenfonds. Dit fonds is voortgekomen uit de nalatenschap van Margot van Wulfen (1876-1948), dochter van de bekende meester Johan van Wulfen (1838-1912).

In 1926 was Margot in Rome gaan wonen, waar zij ook is overleden.

Zij bepaalde bij testament dat het kerkbestuur van de Sint Jansbasiliek algemeen erfgenaam werd, met de verplichting enkele legaten te voldoen en wat overbleef “te doen strekken als fonds ter verpleging te Laren van Ouden van dagen.” Van het geld werd verzorgingshuis Johannes Hove gesticht.

Kwartaalbericht 164 van de HKL bevat een artikel over het Van Wulfenfonds. Daarin staat dat het kapitaal van Margot van Wulfen hoogstwaarschijnlijk is ontstaan uit de opbrengsten van een populaire lesmethode voor het lager onderwijs die haar vader ontwikkeld had rond 1885. Die methode heette ‘De Sprekende Letterbeelden’ en was bedoeld om de schooljeugd het ABC te leren. De kleurige afbeeldingen hingen als leerstof aan de wanden van bijna alle lagere scholen en werden uitgegeven door de Hilversumse boekhandelaar en uitgever Johannes Geradts.

In 1983 werd het fonds verzelfstandigd. Het is nog steeds actief voor projecten ten behoeve van ouderen in Laren. In de tentoonstelling zullen akten en voorwerpen worden getoond. Daarnaast zijn er schilderijen met afbeeldingen van Margot en haar ouders, die geleend worden van Johannes Hove. Van de Collectie Hilversum is een schoolplaat met zo’n sprekend letterbeeld te leen.

(Publicatiedatum 26 mei 2023)