‘Vereeniging in het belang van verbetering der volkshuisvesting’

‘Vereeniging in het belang van verbetering der volkshuisvesting’

In 1917 op 27 november werd door een klein aantal mensen uit Laren het verzoek gedaan aan het ministerie voor Volkshuisvesting om toelating als vereniging uitsluitend in het belang van verbetering van volkshuisvesting werkzaam. Zoals omschreven in de bewaard gebleven officiële brief van Wilhelmina, Koningin der Nederlanden. Hierbij een afschrift daarvan.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 142 [2017-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Gerda Meulenkamp

Woningbouwvereniging van Erfgooiers: 18 september 1917

Het is mooi om te lezen hoe 100 jaar geleden al werd samengewerkt en gekeken naar mogelijkheden om de toen broodnodige verbeteringen aan te brengen in de vaak schrijnende omstandigheden van huurders en de slechte vooruitzichten voor woningzoekenden. Om te bevorderen en te verbeteren, zoals omschreven staat en vast gelegd in de statuten die anno 2017/18, dus 100 jaar later nog steeds min of meer van toepassing zijn. Al is er veel verbeterd tegenwoordig, in die tijd waren de ondertekenaars van deze overeenkomst geen onbekende ministers. De omschrijving van het begrip woningbouwvereniging is nog steeds dezelfde als 100 jaar terug.

Alleen de uitvoering en de stuctuur zijn veranderd. Aangepast aan de tijd van nu. De huurders hebben tegenwoordig meer mogelijkheden om te kunnen ingrijpen of een klacht in te dienen bij het bestuur of hogere regionen. Omdat het een vereniging is bestaande uit huurders en een daaruit gekozen bestuur zijn er korte lijntjes van en naar het bestuur.

Tegenwoordig zijn er ook de nodige controles vanuit het ministerie op het reilen en zeilen van het vaak door zeer competente uit vrijwilligers bestaande bestuur. Er zijn veel meer regels gekomen en dat maakt het werk van het bestuur er niet makkelijker op. Maar het doel wordt niet uit het oog verloren; zorgen voor goede en betaalbare woningen voor de huurders van nu en voor die van de toekomst.

Feest van de 100-jarige woningbouwvereniging die opgericht werd in 1917 en een officiële status kreeg in 1918. Het feest werd gevierd met bestuur en huurders op zaterdag 23 september 2017. Het feest begon met een onverwachte wending door de komst van wethouder Ton Stam en het uitreiken van een koninklijke onderscheiding aan de voorzitter Marijke Willemsen. Het werd na de korte formaliteit een leuk feest met een heerlijk buffet en gezellige muziek. Daar werd druk gebruik van gemaakt door de aanwezigen. Het bestuur en de huurders gingen na afloop tevreden naar huis.