Stichting Tussen Vecht en Eem stelt eigen canon samen voor het Gooi

Stichting Tussen Vecht en Eem stelt eigen canon samen voor het Gooi

Het Gooi heeft door de historie heen een eigen gezicht. In het landschap zijn vroege archeologische sporen te vinden van eerste vestigingen van mensen. Brinkdorpen, engen en meenten. De grenskwestie tussen de Hollandse graven en de Bisschoppen van Utrecht. De Erfgooiers, belegeringen door Spanjaarden en Fransen. Kunstenaarsdorpen en eigen architectuur. Wevers en industrie. Buitenplaatsen en villadorpen. Teveel om op te noemen, maar kan deze historie allemaal worden begrepen in de vorm van een beknopte lijst voor een eigen Gooise canon? 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 101 [2007-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) vindt van wel. Geïnspireerd door de landelijke canon van 50 onderwerpen uit de geschiedenis die bij iedere Nederlander herkenning zou moeten oproepen, gaat TVE aan de slag met een eigen canon voor het Gooi. Zij brengt die uit samen met de Stichting Omgevingseducatie Gooi- en Vechtstreek. Het bestuur heeft onlangs een werkgroep in het leven geroepen die samen met deskundigen en de aangesloten historische verenigingen, archieven en musea, binnen een jaar een lijst zal maken die jonge en oude Gooiers zal aanspreken. Volgens TVE zijn er voldoende markante historische gebeurtenissen en personen om een interessante lijst op te leveren voor onze regio.

Natuurlijk realiseert de stichting zich dat ook zo’n lijst ongetwijfeld voor veel discussie vatbaar zal zijn. Dat gebeurde ook met de landelijke canonlijst die de commissie – van Oostrom heeft gemaakt. Lokale historische verenigingen kunnen hun eigen canon weer laten aansluiten op de canon van het Gooi. De Historische kringen Bussum en Laren zijn daarmee al aan de gang gegaan. In het najaar zullen alle Historische Kringen worden uitgenodigd om te discussiëren over de voorstellen voor de canon voor het Gooi. 

Over de vorm en wijze van presenteren van het eindproduct, een boekje en/of met digitale media is nog niets besloten. Dit is ook afhankelijk van de subsidie die TVE hoopt te verkrijgen. Vast staat wel dat de uitgave van de Gooise canon in nauw overleg met de Stichting Omgevingseducatie Gooi- en Vechtstreek zal gebeuren die veel ervaring heeft in het aanreiken van educatief materiaal voor scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. De bedoeling is dat korte teksten en beeldmateriaal de gebruiker op weg helpen naar verdere verdieping in het onderwerp met verwijzingen naar andere bronnen.