Tussen Vecht en Eem 35 jaar

Tussen Vecht en Eem 35 jaar

Vijfendertig jaar geleden, op 22 mei 1970, werd de Stichting Tussen Vecht en Eem – Centrale organisatie van Vrienden van de Historie van het Gooi en omstreken (TVE) officieel opgericht in het stadhuis van Naarden. Initiatiefnemers waren een aantal historisch geïnteresseerde heren, afkomstig uit de in 1969 opgeheven Vereniging Vrienden van het Goois Museum, zoals Dr A.C.J. de Vrankrijker, Dr P.w. de Lange en IV.M. Out, die vonden dat moest worden vastgelegd ‘hoe het vroeger was’ voordat de moderne tijd met zijn ‘verstening’ en enorme bevolkingsgroei dat alles had vernietigd.

We wijzen u er graag op dat in dit artikel enkele datums en aankondigingen van feestelijkheden worden genoemd, die -uiteraard- gepasseerd en niet meer geldig zijn.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 91 [2005-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 92 [2005-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Henk Machielse

Bij de oprichting werden ook direct de al bestaande historische organisaties in het Gooi en omstreken betrokken, zoals het Vestingmuseum, de Archeologische Werkgemeenschap afdeling Naerdincklant en ook de Historische Studiekring Laren, voorganger van de huidige Historische Kring, die allemaal een plaats kregen in het Algemeen Bestuur van TVE. Tussen Vecht & Eem heeft van het begin af aan tot doel gehad het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het Gooi en omstreken op historisch en aanverwant gebied en het bevorderen van de samenwerking tussen de (momenteel ca. 35) lokale en regionale historisch gerichte organisaties. Daarom heeft TVE ook een dubbele taakstelling: aan de ene kant voert de Stichting TVE eigenstandige taken uit, zoals het uitgeven van het blad TVE en andere publicaties en het organiseren van de zogenaamde ‘Open Dagen’; aan de andere kant is TVE ook een netwerkorganisatie van lokale en regionale verenigingen en stichtingen op historisch gebied, waarbinnen TVE vooral een coördinerende en faciliterende functie heeft.

Goede samenwerking

Rond de oprichting van TVE is er ook even geharreward over de verhouding tussen de koepelorganisatie TVE en de andere instellingen, verenigingen en stichtingen op historisch gebied. Sommige oprichters, zoals met name P.W. de Lange, hadden eigenlijk het idee, dat deze organisaties zich zouden moeten onderschikken aan TVE. Zij waren dan ook nogal chagrijnig toen dat niet gebeurde. Maar zij hadden ongelijk in hun verwachtingen. Elke organisaties heeft zijn eigen taak en zijn eigen belangen en die bijten elkaar in het geheel niet. De samenwerking tussen TVE en de andere organisaties is dan ook altijd heel goed geweest. Dat blijkt met name bij de zogenaamde Open Dagen, die TVE organiseert in de plaatsen in het gebied tussen Vecht en Eem in samenwerking met de lokale historische kring of een andere aangesloten organisatie en waarbij elke plaats ongeveer eens in de tien jaar aan de beurt is gekomen. In plaatsen waar vroeger geen historische kring bestond, zijn deze doorgaans ontstaan in aansluiting op de Open Dag van TVE in de betreffende gemeente. De goede samenwerking blijkt ook bij gezamenlijke projecten als het zogeheten ‘Boerderijenproject’ uit de jaren 2001-2003, waarbij in praktisch alle plaatsen in het gebied op initiatief en onder coördinatie van TVE alle boerderijen van voor 1940 werden geïnventariseerd en beschreven. Momenteel lopen er meerdere van die samenwerkingsprojecten, zoals het samenstellen van een historische wandel- en fietsgids en de werkgroep ‘historische oude wegen’. De lokale historische kringen richten zich op de geschiedenis van hun eigen plaats en zij doen dat met groot enthousiasme; veel kringen hebben ook uitstekende eigen tijdschriften. Door hun verenigingskarakter weten zij veel mensen te bereiken en een deel van hen ook actief bij het werk van de kring te betrekken. TVE richt zich op de geschiedenis van het hele gebied. In het tijdschrift TVE worden bij voorkeur artikelen opgenomen die handelen over plaatsoverstijgende onderwerpen of over lokale onderwerpen die in een regionale context worden geplaatst. Er zijn ook aardig wat lokale onderzoekers die zowel in TVE als in het eigen lokale blad publiceren. Beide invalshoeken -de lokale en de regionale – zijn zinnig, zij vullen elkaar aan en staan samenwerking helemaal niet in de weg waar die gewenst is. Het mooiste zou natuurlijk zijn als iedere historisch geïnteresseerde tussen Vecht en Eem zowel lid zou zijn van de eigen historische kring als donateur van TVE, maar dat is iets waarvan we in dit lustrumjaar allen maar kunnen dromen.

Lustrumviering

In de afgelopen 35 jaar heeft TVE veel gedaan en veel bereikt. En er is nog steeds veel te doen. De geschiedenis van het gebied is nog altijd niet helemaal beschreven. Er zijn nog veel leemtes, telkens duiken er weer nieuwe thema’s op en – net als in de officiële geschiedwetenschap – nieuw invalshoeken en probleemstellingen. Daarom is ons lustrum tegelijkertijd een aansporing om door te gaan.

TVE viert het lustrum op verschillende manieren. Naast het uitgeven van een extra dik lustrumnummer met artikelen en interviews over de oprichting en geschiedenis van TVE, organiseren wij:

 • Zondagmiddag 8 mei een lustrum- en bevrijdingsconcert in de kerk van de Protestanten bond te Bussum (zie het bericht elders in dit blad);
 • Vrijdagavond 27 mei in het Naardens stadhuis, waar TVE ook werd opgericht, de feestelijke lustrumviering (zie het bericht elders in dit blad);
 • Zaterdag 24 september de Open Dag van TVE in het Vesting Museum te Naarden.

Bij al deze activiteiten zijn de leden van de aangesloten organisaties uiteraard van harte welkom.

TVE 35 jaar : Lustrum- & Bevrijdingsconcert Gooise Componisten

Met financiële steun van het VSB fonds en het Prins Bernard Cultuurfonds Datum: 8 mei 2005 Plaats: Kerk Protestantenbond, Iepenlaan 26, Bussum Aanvang: 14.00 uur Organisatie: Marcus van der Heide en Dagelijks bestuur TVE.

Programma

 • Rosy Wertheim (1888-1949), Trois Chansons (1939), voor zang, fluit, piano.
 • Rosy Wertheim, 3 Morceaux pour Cortèges des marionettes, Flûte et piano
 • Dick Kattenburg (1920-1944), Joodse liederen, ‘Pièce’ voor fluit en piano, Roemeense volksmelodie voor viool en piano.
 • Daniël Belinfante (1893-1945), Vioolsonate, Liederen, 3e Sonatine.

TVE 35 jaar: viering

 • Datum: vrijdag 27 mei 2005
 • Plaats: Burgerzaal Stadhuis Naarden
 • Aanvang: 20.00 uur

Ter viering van het 35-jarig bestaan organiseert TVE een lustrumbijeenkomst op de plaats waar TVE werd opgericht: de Burgerzaal van het Stadhuis te Naarden, welwillend ter beschikking gesteld door het Naardens College van B&W. De donateurs van TVE worden van harte uitgenodigd tot deelname aan de lustrumviering.

Programma

 • Openingstoespraak door Dr J.P. Rehwinkel, burgemeester van Naarden
 • Feestrede over de geschiedenis van het Gooi e.o. door Prof. Dr Piet Leupen Omkranst door een muziekensemble en door video-werkstukken van middelbare scholieren.
 • Receptie voor donateurs, aangesloten organisaties, subsidiërende gemeentebesturen, relaties.

Aan de feestelijke lustrumviering wordt meegewerkt door de leden van de TVE Werkgroep Klederdrachten en door de Stichting Omgevingseducatie.