Schenkingen 4e kwartaal 2019

Schenkingen 4e kwartaal 2019

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 151 [2020-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

5/10: Mw. Antoinetty v.d.Brink schonk ons het boek “Het bouwen van landhuizen” van architect Jan Rebel.

5/10: Dhr. J. de Leeuw bracht een tas vol administratie van o.a. de vroegere E.V.C. ( Eenheids Vak Centrale) en 51 oude ansichtkaarten.

22/10: Van mevr. N. Majoor kregen we een foto met kinderen van de kleuterschool uit 1912.

23/10: Mevr. Vos-Vos te Laren schonk ons diverse boeken over de Tweede Wereldoorlog, voornamelijk van Dr. Lou de Jong.

26/10: Jan Koekkoek en zijn vrouw schonken ons een envelop met ongeveer 40 bidprentjes van overleden Laarders.

2/11: Mevr. C. Akkies-Rigter schonk ons 3 ansichtkaarten, 4 bidprentjes, een bonnenboekje van de Fa. Velt, een aandeel van St. Jozef en een bestelboekje van Tomatuva.

9/11: De heer L. Verver te Soest schonk ons ca. 25 boeken over Laren uit de nalatenschap van Emmie Verver. Overleden 28-09-2019.

9/11: Van de heer A.H. Slokker kregen we een map met foto’s en veel krantenknipsels over de V.B.A. (Vereniging Bijzondere Auto’s).

16/11: Van mevrouw Eggenkamp te Laren kregen we twee tassen vol boeken over Laren.

30/11: Mevrouw J.M. Blom te Laren schonk ons twee oude kranten uit 1945, nl. De Gooi- en Eemlander en het blad Stad en Lande.

7/12: Mevr. W. Horst schonk ons diverse ansichtkaarten, knipsels en een boekje van de Kajotters.

7/12: De kinderen van Jaap Pieper (40 jaar tuinman bij het St. Jansziekenhuis) schonken ons 2 bidstoeltjes uit de kapel.

7/12: De heer W. de Boer schonk ons documenten van de familie Willenborg.

7/12: Van mevrouw Eggenkamp kregen we weer een tas vol boeken over Laren.

14/12: In onze brievenbus vonden we een plasticzak vol met heel oude foto’s en bonkaarten uit de Tweede Wereldoorlog, waarschijnlijk afkomstig van de familie Schakel.

14/12: De heer Th. de Boer schonk ons diverse boeken over Laren.

15/12: Van mevr. Kurpershoek ontvingen we een map vol documentatie uit de collectie van haar moeder, mevrouw S. Monas (1914-1997).

16/12: Uit de nalatenschap van hun ouders, het echtpaar Hecker, kregen we van hun dochters Ellen Hecker, Judith Hecker en Lilian Rog heel veel artikelen, zoals: Een tekening van de Waterstaatskerk door Co Breman, een ets van het Bonte Paard, een prent door Hans Houtkamp, 4 kleine klederdracht poppetjes, diverse boeken, veel ansichtkaarten en foto’s van Laren, diverse topografische kaarten van diverse steden in Nederland, flesopener van KJC Laren, houten bordjes met namen en diverse cliche’s die waarschijnlijk werden gebruikt voor het drukken van de schoolkrant St. Janschool.

24/12: Van de heer J. van Geene kregen we 2 nummers van de Gooi- en Eemlander van 23 februari en 7 maart 1945.

28/12: N.N. schonk ons 2 boeken van de Gooische school, 1 boekje Burgemeesters en Raadsleden, het boekje ‘kan je nog zingen, zing dan mee’ en de Rotterdamsche Courant van 8 aug. 1927.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!