Afscheid voorzitter Karel Loeff

Afscheid voorzitter Karel Loeff

Onze voorzitter, Karel Loeff, heeft besloten met ingang van 1 januari a.s. terug te treden als voorzitter van Stichting Historische Kring Laren.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 106 [2008-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Het bestuur

Gedurende meer dan twaalf jaar heeft hij, eerst als redacteur van ons Kwartaalblad en sinds 1 januari 1996 als voorzitter van het bestuur zijn beste krachten aan onze Historische Kring gegeven. Hij vindt het nu tijd worden voor een wisseling van de wacht en, hoewel wij als zijn mede-bestuursleden zijn besluit betreuren, hebben wij daar wel begrip voor. In die lange reeks van jaren heeft Karel met grote inzet en kennis van zaken zijn stempel op het reilen en zeilen van de Kring gezet.

Zijn grootste succes is ongetwijfeld het realiseren van een eigen onderkomen in De Lindenhoeve waarmee een prachtige ruimte ter beschikking kwam. Voorts moet hier worden gememoreerd de vernieuwing van ons Kwartaalblad; de aanmerkelijke toename van het aantal donateurs en het regelmatig organiseren van tentoonstellingen in De Lindenhoeve waardoor steeds weer andere aspecten van het Larense dorpsleven konden worden belicht.

Wij zijn Karel dankbaar voor het vele werk dat hij voor onze Kring heeft verricht. Gelukkig heeft hij toegezegd beschikbaar te zullen zijn als wij in de toekomst een beroep op hem wilen doen voor adviezen of medewerking.

Wij willen graag tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst voor al onze donateurs op gepaste wijze afscheid van onze voorzitter Karel Loeff nemen. De nieuwjaarsreceptie is in januari 2009, de datum wordt nog bekend gemaakt. Wij hopen op uw aanwezigheid. Van deze gelegenheid kunt u tevens gebruik maken om kennis te maken met de nieuwe voorzitter en de nieuwe penningmeester.