In gesprek met Karel Loeff

In gesprek met Karel Loeff

Zoals u in het voorwoord van de voorzitter heeft kunnen lezen, gaat Karel Loeff ons verlaten. Met hem had ik een gezellige babbel bij hem thuis. Hij vertelde dat hij in september 1994 was afgestudeerd als kunsthistoricus. In 1995 werd hij bestuurslid van de Historische kring Laren en op 1 januari 1996 trad hij aan als voorzitter.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 106 [2008-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bep De Boer

Tussen die 1e januari 1996 en 1 januari 2009 is er bij de Historische Kring heel veel gebeurd. Karel begon al meteen aan het gezicht van de Historische Kring, het kwartaalbericht. Er kwam o.a. een nieuwe omslag om het blad en het werd voortaan gedrukt bij drukkerij Van Wijland. 

Het aantal donateurs dat in de jaren voordat Karel aantrad als voorzitter, kwam nooit hogen dan 100. Door allerlei acties werden dat er in 1997 300, in 1998 500 en tot nu heeft de kring ongeveer 850 donateurs. 

Meteen al na zijn aantreden als voorzitter begon Karel actie te voeren voor een eigen onderkomen of een oudheidkamer voor de Kring. En zo werd de gemeenteboerderij, “De Lindenhoeve”, na jaren hard werken, toegezegd aan de Historische Kring Laren. 

Nu moesten er dus gelden komen voor de inrichting van “De Lindenhoeve”. Er kwam een plan voor het opzetten van een actie om sponsors te werven. Het heerlijke was dat er meteen al mensen waren die een groot bedrag doneerden. De sponsoractie was succesvol, er werd meer dan € 100.000,– gedoneerd. Dat was geweldig! 

De restauratie van de boerderij “De Lindenhoeve” begon in 1999 en op zaterdag 23 maart 2002 was de officiële opening. Dat hadden we met elkaar toch maar mooi bereikt. We hadden een geweldig team om dit werk te kunnen verzetten. Ook de tuin kwam aan de beurt. Dat deed Rob Verlinden in 2001 die er voor zijn rekening een plaatje van maakte. 

Als ik zo terugkijk, zei Karel, dan denk ik dat we trots mogen zijn op hetgeen we tot nu toe met z’n allen hebben bereikt voor de Kring.

Karel blijft wel lid van de Kring en zal zo af en toe zijn gezicht eens laten zien. Hij heeft het als directeur van Heemschut erg druk en ook de kermis in Laren blijft zijn aandacht houden. 

En zo kwamen we aan het eind van het gesprek. Karel heeft heel veel gedaan voor de Kring. Er waren veel ups en downs maar hij hield vol, twaalf jaar lang. Karel, hartelijk dank voor alles wat je voor de Historisch Kring Laren deed en veel succes gewenst op je verdere levenspad.