Voorwoord Kwartaalbericht 84

Voorwoord Kwartaalbericht 84

Dit boekwerkje bevat een overzicht van 75 jaar brandweergeschiedenis in Laren. Het is een boeiend verslag geworden van een vrijwilligersorganisatie die tot in de kern is verbonden met het wel en wee van ons dorp. Het gaat over mannen en vrouwen die dag en nacht klaar staan voor de Larense gemeenschap en die met besef van de risico’s die zij nemen een reddende hand toesteken aan mensen die in rampsituaties verkeren. Natuurlijk passeren ‘de legendarische branden· nog eens de revue, maar het brandweerwerk is veel veelzijdiger.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 84 [2003-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Door Elbert Roest, burgemeester

Het korps is uitgerust om allerlei vormen van calamiteiten te bestrijden. Natuurlijk in de eerste plaats branden -Laren blijft het dorp van de rieten kappen!- maar ook bijvoorbeeld bij stormschade, gecompliceerde auto-ongelukken of chemische verontreinigingen in de publieke ruimte staat de Larense brandweer paraat.

Om dat mogelijk te maken worden er permanent belastingpenningen vrijgemaakt om te investeren in het korps. Dat geld wordt besteed aan opleidingen, oefeningen en onderlinge wedstrijden, aan eigentijdse uitrustingen en aan een adequate accommodatie (een nieuwe kazerne is momenteel in aanbouw). Zo beschikt ons dorp over een goed georganiseerd en geoutilleerd brandweerkorps dat onder bezielende leiding van zijn commandant voortdurend bouwt aan haar professionele gehalte. Kortom: ik ben trots op ons hechte korps, feliciteer alle betrokkenen met deze bijzondere mijlpaal en wens dat de vrijwillige brandweer ook de komende jaren met elan de haar toekomende taken ter hand blijft nemen.