Schenkingen 4e kwartaal 2013 en 1e kwartaal 2014

Schenkingen 4e kwartaal 2013 en 1e kwartaal 2014

11/11 Ontvingen we van het Streekarchief Hilversum het krantenknipselarchief 1947-1948 van Noud v/d Ven.

11/1 Schonk Leon du Bois een CD ‘fragmenten van de folkloristische dag 1948 in Laren’ zijnde een kopie van originele 78-toeren platen.

11/1 Ontvingen we bidprentjes van de heer Vos (Gooiergracht).

11/1 Karel Loeff bracht ons foto’s van het dorpsdiner 2012, uitnodigingen voor het dorpsdiner 2011, 2012, 2013 en een folder ‘open monumentendag 2012 Landgoed LaarenBerg’.

11/1 Van Jaap Majoor ontvingen wij spullen uit de nalatenschap van Jan Smit, de schilder.

24/1 Mevrouw Wenke bracht ons schetsboeken en tekeningen van de illustrator Willem van Nieuwenhoven jr.

8/2 Van A. Jacobs kregen we diverse boeken m.b.t. Laren zoals een telefoongids uit 1936, ‘Gids voor Laren’, ‘Larense Dorpsstraat’ en ‘De erfgooiers en hun gem. bezit’.

27/2 Via G.W.A. van den Brink uit Huizen werd een tekening en aquarel opgehaald bij mevrouw Venken: ‘MCC/St.Jansharmonie’ en ‘de portaalkraan van houthandel Van Dijk’.

22/2 De heer Jacobs bracht ons een brief van De heer A. Crèvecoeur uit mei 1935 waarin hij aan de Gemeente vraagt een archief te mogen opzetten.

22/2 Van mevrouw Schellekens ontvingen we het boek ‘Geneeskundig plaatsbeschrijving van het Gooiland – 1875’ door G.F. van Hengel.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!