Jaarverslag 2003

Jaarverslag 2003

Traditioneel plaatsen we in het eerste nummer van het nieuwe jaar een jaarverslag met een overzicht van de belangrijkste activiteiten.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 87 [2004-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Twee nieuwe bestuursleden werden in 2003 geworven: Simon Dikstaal en Rhada Sukul.

De heer Dikstaal werd aangesteld als secretaris en werd als zodanig in december actief. Mevrouw Sukul vatte haar werkzaamheden reeds aan in het najaar en werd in de december-vergadering officieel benoemd.

Nog steeds draait de Historische Kring voor het grootste deel op donaties en giften. Ook in 2003 werden alle werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers. Dit beleid wijzigde niet; in 2003 werd één aanvullende subsidie verstrekt voor een project. Het betrof een beeldje van Herman Strating, dat werd gesponsord door de Stichting Thimotey Baker.

Ontwikkeling donateursbestand:

Op 1 januari waren er 852 donateurs- In 2003 hebben zich 82 nieuwe donateurs aangemeld. Door natuurlijk verloop zijn er ook donateurs afgevallen. Het jaar 2003 eindigde met 895 donateurs. Met name het brandweernummer leverde via de ingevoegde aanmeldkaart meer dan 50 donateurs op.

Financiën

De financiële verslaglegging geschiedde door penningmeester Hans Petersen, dit verslag over 2003 moet nog worden vastgesteld.

Bezoekers:

In 2003 werd de “Lindenhoeve” bezocht door totaal 2072 personen. Dat is een behoorlijke groei ten opzichte van 2002. De reden is te vinden in een toename van het aantal activiteiten.

Hoogtepunten waren op 5 april toen in de tuin een nieuw beeldje van Herman Strating werd onthuld: de maaier. De puzzelwandeltocht trok maar liefst 113 personen die behalve een wandeling ook een bezoek brachten aan het Historisch Centrum.

In juni werd een grote tentoonstelling geopend over de Larense vrijwillige brandweer. De gehele zomer was de expositie te bezichtigen, waarbij bruiklenen van de brandweer en vele particulieren werden tentoongesteld.

De Open Monumentendag in september trok 125 bezoekers. In december werden twee activiteiten georganiseerd: een sinterklaastentoonstelling met boeken van Hans Petersen werd door 119 personen bezocht en de kersttentoonstelling met kerstgroepen van mevrouw I. Snaterse trok 150 personen.

Daarnaast bezochten schoolklassen het Historisch Centrum en het archief. Zo kwamen alle klassen van basisschool De Ploeg in december op bezoek in de deel van de boerderij.

Kwartaalbericht

Het Kwartaalbericht verscheen net als andere jaren vier keer, met grote inzet van Gerda Meulenkamp, Elske de Groot en Hein Verver met hulp van Peter de Wit namens drukkerij van Wijland. Het juninummer werd een speciaal themanummer over de Larense brandweer en verscheen in een extra grote oplage. Dit nummer werd als actienummer huis-aan-huis verspreid door de leden van de vrijwillige brandweer.

Vrijwilligers

Voor de hechte groep vrijwilligers die werken voor, met of bij de Historische Kring werd in december een vrijwilligersavond verzorgd. Bijna 50 vrijwilligers troffen elkaar en konden onder het genot van een hapje en een drankje gezellig bijpraten over vroeger en nu.

Behalve de genoemde vrijwilligers zijn er bezorgers van het Kwartaalbericht, onze timmerlieden, gastheren- en dames, een interieurverzorgster, leden van de tuincommissie enzovoorts.

Nieuwe uitgaven

In 2003 werd door de Historische Kring de Larense vlag opnieuw uitgegeven. Deze vlag, in twee formaten, wappert niet alleen tijdens feestelijke gelegenheden al aan een aantal Larense masten. Ook werd een speciale vlag geplaatst bij het Historisch Centrum. Met de uitgave van een kleurenfolder presenteert de Historische Kring zich met het Historisch Centrum op uiterst professionele wijze. In september werd voorts een bouwplaat uitgebracht van de boerderij.

Archief

Het meeste werk werd in 2003 ongetwijfeld verricht in het archief van de kring. De werkzaamheden werden verricht door Gerrit Verhoef, Marcel Hilhorst en archivaris Bep De Boer. Er werden in het afgelopen jaar veel artikelen geschonken die door ons werden verwerkt in de daarvoor bestemde kasten en laden, zoals boeken, ansichtkaarten, prenten, foto’s en krantenknipsels. Daarnaast werden interessante voorwerpen geschonken of in bruikleen gegeven, die reeds in de Kwartaalberichten zijn vermeld.

Het boekenbestand kon worden uitgebreid met 15 nieuwe aanwinsten over Laren, 10 over het Gooi, 47 over genealogie en 23 over de regio. Daarnaast kwamen er 16 algemene uitgaven bij. Knipsels werden gesorteerd in mappen, waarbij wekelijks ook de actuele knipsels werden toegevoegd. Daarnaast bracht Bep De Boer een deel van zijn eigen Laren-archief onder bij de Historische Kring. De knipsels zijn gesorteerd op onderwerp, op straat of op persoon.

Deze namen staan alfabetisch gesorteerd en van 134 familienamen is een eigen map ingevoerd.

Behalve het knipselarchief is in 2003 gewerkt aan het opzetten van een foto-archief. Foto’s worden op zuurvrij karton geplakt met zuurvrije tape. De foto’s zijn op onderwerp gesorteerd op alfabetische volgorde. Evenals het knipselarchief over gebeurtenissen in straten, hebben we nu ook een archief met foto’s over straten.

Gerrit Verhoef werkte aan het sorteren op straat en eventueel op onderwerp van de ansichtkaartencollectie. De kaarten gaan in een hoesje met een naam en een nummer en worden in de computer verwerkt.

e-mail en internet

Via de e-mail werden veel vragen gesteld door leden en niet-leden, zowel uit Nederland als daarbuiten. Ook scholieren stelden via internet en e-mail vragen. Het ging meestal over onderwerpen die op Laren betrekking hebben of over een huis dat men zojuist had gekocht, schilderijen en dergelijke. Alle vragen werden waar mogelijk beantwoord. Ook bestellingen van artikelen werden op deze manier afgehandeld.

Januari 2004, Karel Loeff en Bep De Boer