Schenkingen 4e kwartaal 2008

Schenkingen 4e kwartaal 2008

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 106 [2008-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

• Van Mevrouw Van Latum-Stappers te Bussum ontvingen we via mevr. N. Krijnen de feestgids van de 1e plechtige H. Mis opgedragen door de heer J.N. v.d. Brink in 1930 en zijn bidprentje.

• Ook een bidprentje kregen we van de heer E. Wortel.

• Van mevrouw Ank Hilhorst te Laren kregen we ± 75 bidprentjes die we van haar mochten kopiëren om onze collecte uit te breiden.

• Van mevrouw Elske de Groot kregen we een grote foto van het Vacantiekamp Volksweerbaarheid Larenberg van 1909.

• Een envelop vol bidprentjes kregen we van mevrouw W. Krijnen-Bouwman uit Huizen.

• Van mevrouw Truus Majoor kregen we een speldje met de afbeelding van de Waterstaatskerk.

• Jos Walet-Moriën uit Hilversum schonk ons de gids van de Gooische Stoomtram.

• Van mevrouw Weterman kregen we 3 oude ansichtkaarten, 1 bidprentje en een foto van Berend Gerstekorrel (Theo Christenhuis).

• De heer Le Blanc schonk ons twee grote luchtfoto’s van Laren.

• De heer L. van Oeffelt uit Den Helder schonk ons een vijftal films over gebeurtenissen in Laren in de vijftigerjaren van de vorige eeuw. 

• Van de Warrekam kregen we een nog goed werkende computer.

• Van de heer G. Schouten kregen we een oude ansichtkaart.

• De heer F. Langendorff te Laren schonk ons een paar foto’s van gemeente- werklieden.

• Van de Woningbouwvereniging Laren kregen we een notulenboek van de bouwvereniging “Eigen Huis” uit 1925.

• Van de heer F. Voulon te Laren kregen we 11 A4-tjes met gekopieerde bidprentjes van overleden Laarders.

• Een grote ets van Toon de Jong, voorstellende het Zevenend, kregen we van mevrouw A. van den Brink.

• Mevrouw Horst-Wikkerman schonk ons een stapel bidprentjes van overleden Laarders, kerkboekjes, geboortekaartjes, een stuk uit de Katholieke Illustratie, enkele oude ansichtkaarten, foto’s en een feestprogramma van de R.K. Gymnastiekvereniging W.I.K. “Willen is kunnen”.

Alle goede gevers weer heel hartelijk dank.