Open Dag archief

Open Dag archief

Oktober was de ‘Maand van de Geschiedenis’. Op zaterdag 13 oktober organiseerde het archief van de Historische Kring Laren een Open Dag. Van 11.00 uur tot 16.00 uur was iedereen welkom om de omvangrijke collectie te bezichtigen en vragen te stellen.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 122 [2012-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Tevens vond er in De Lindenhoeve een verkoop plaats van een grote hoeveelheid overtollige boeken over Laren tegen sterk gereduceerde prijzen. De gehele dag was er doorlopend bezoek van geïnteresseerden. Veel vragen konden direct worden beantwoord of zijn neergelegd voor nader onderzoek. Met verbazing is kennis genomen van de collectie, zelfs door doorgewinterde verzamelaars.

Hans Kleinhoven heeft de archiefmedewerkers aangeboden een rondleiding te organiseren door zijn uitgebreide en diverse collectie van Larense zaken. Ernst Wortel zal graag een helpende hand toesteken bij het determineren van onbekend beeldmateriaal.

Met deze positieve ervaringen in gedachten hebben wij het voornemen om meer ‘Open Dagen’ in het jaar te organiseren, om zo kennis te delen en nieuw materiaal voor het archief te verzamelen. Ook is te denken aan zogenaamde ‘Fotoscandagen’, zoals die eerder door De Gooi- en Eemlander zijn georganiseerd (www.gooieneemlander.nl). 

Werkzaamheden
Het archief wordt onderhouden door een zestal vrijwilligers:

Yvonne Majoor is verantwoordelijk voor de genealogische afdeling binnen het archief: de verwerking van familieberichten, bidprentjes en de website www.larensevoorouders.nl. Daarnaast onderhoudt zij, zolang er geen webmaster is aangetrokken, ook de algemene website van de Historische Kring. Yvonne werd in september door het bestuur van de HKL voorgedragen voor de verkiezing van ‘Vrijwilliger van het jaar 2012’. Een fraaie (nog te ontvangen) oorkonde werd haar deel.

Yvonne Hoebee werkt momenteel aan de herinventarisatie van de collectie, om te beginnen met onze bibliotheek. Mede door haar jarenlange werk in het boekenvak wordt dat met kennis van zaken gedaan.

Jan Dijkman blijft plakken in het archief. De grote voorraad en constante aanvoer van foto’s wordt door hem op vakkundige wijze verwerkt, van commentaar voorzien en gereed gemaakt voor de verdere verwerking. Zijn verhalen daarbij zorgen voor de nodige ontspanning binnen het archief.

Rob Ramselaar verwerkt al het beeld- en geluidsmateriaal digitaal en zorgt er voor dat dit in de toekomst voor een ieder op eenvoudige wijze is te vinden en te raadplegen. Hij levert ook de ondersteuning voor de voortschrijdende automatisering van het archief.

Bep De Boer heeft gelukkig geen definitief afscheid genomen van het archief. Hij zorgt voor de aanvoer van Larense berichten, zowel in papieren vorm (knipsels en foto’s) als in verbale vorm. Hij weet ons wegwijs te maken in ‘zijn’ archief en staat een ieder met raad en daad bij.

Philip Dorant heeft in de functie van ‘de archivaris’ als taak de archivering in goede banen te leiden en gedeponeerde vragen te beantwoorden. De belangrijkste taak momenteel is het (meer) toegankelijk maken van de collectie door digitalisering daarvan, te beginnen bij de inventaris.
Het ontwikkelen van een goede zoek­mogelijkheid op de inhoud van de collectie zal het archiveren en het raadplegen van het archief eenvoudiger maken.

De plannen om actief materiaal te werven voor opname in het archief worden voorlopig nog even uitgesteld in verband met de huidige werkzaamheden. De medewerkers zijn elke woensdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur in het archief aanwezig. De overige tijd wordt van huis uit gewerkt (…).

Digitale collectie
Een groot deel van de fotocollectie wordt momenteel gedigitaliseerd. Ook documenten, grammofoonplaten, audiocassettes, videobanden en films zullen te zijner tijd worden omgezet naar digitale bestanden. Daarnaast is gestart met de opzet van een volledig digitale collectie met foto’s, scans, audio en video, waarvan in het archief geen fysieke bron is opgenomen. Als bronnen dienen bijvoorbeeld archieven, beeldbanken, nieuwssites en particulieren, die zo op eenvoudige wijze materiaal kunnen leveren. Naar verwachting zal dit een forse besparing opleveren op manuren en fysieke ruimte. (PD)

Oproep:  Actief archiveren
Iedereen heeft zo zijn of haar eigen interessegebied waarop men informatie verzameld. In de praktijk blijkt dat diverse zaken (situaties, activiteiten, evenementen) in de loop der tijd niet zijn vastgelegd voor archivering. Vandaag is morgen al weer historie! Aarzel dus niet iets vast te leggen. Bestanden zijn digitaal aan te leveren via USB-stick of andere media. U kunt ze ook per e-mail versturen.