Een schenking op Sinterklaasavond

Een schenking op Sinterklaasavond

Burgemeester H.L.M. van Nispen van Sevenaer kreeg in het najaar van 1932 een schenking van tweehonderd gulden van een ingezetene, mevrouw de weduwe Dobben. Een heel bedrag voor die tijd. Hij sprak met mevrouw Dobben af dat hij dat geld zou verdelen onder de behoeftigen van alle gezindten in Laren. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 142 [2017-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bep (G.L.) De Boer

Maar tijdens een gemeenteraadvergadering werden er vervelende vragen gesteld aan de burgemeester. De burgemeester had geld gekregen van een ingezetene, wat ging hij daarmee doen. En kon dat allemaal wel?

De burgemeester zei dat hij niet door de raad ter verantwoording geroepen wenste te worden over zaken die “niet des raads zijn”. En omdat hij toestemming had van mevrouw Dobben heeft de burgemeester toen 44 pakketten laten maken met levensmiddelen, tabak, enz. en heeft die zelf met de heer C. Zwanikken C.G. zn. in een gratis door de firma Van Amersfoort beschikbaar gestelde auto bij 44 gezinnen, bestaande uit totaal 166 personen, op Sinterklaasavond bezorgd. De inhoud van de pakketten bestond uit: worst, boter, suiker, speculaas, kaas, rijst en tabak in een flinke hoeveelheid. Dat alles had hij gekocht bij de Larense winkeliers.

De pakketten werden bij al deze inwoners in vreugde ontvangen. Het zal je toch maar overkomen dat je op Sinterklaasavond de burgemeester op bezoek krijgt met een pakket heerlijkheden. Wat een feest moet dat zijn geweest! Mogelijk waren de raadsleden door deze sympathieke daad toen gerustgesteld en konden de burgemeester alleen maar feliciteren met deze “daad”.

Jonkheer van Nispen van Sevenaer was van 1 juni 1909 tot 29 mei 1943 burgemeester van Laren. Daarna volgde een NSB-burgemeester hem op tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar op 16 mei 1945 trad hij weer aan, tot 15 maart 1946.

Bronnen: Laarder Courant De Bel 1932