Schenkingen 2e en 3e kwartaal 2005

Schenkingen 2e en 3e kwartaal 2005

We ontvingen in de afgelopen maanden weer vele interessante schenkingen.

In het tweede kwartaal:

 • 4 boeken over Laren kregen we van de heer S. Dikstaal te Laren.
 • 5 winterfoto’s met personen rond de Molenweg en op de hei van de familie Koeman uit Ursem.
 • 8 winterfoto’s van Laren van de familie H.A.J. Bakker te Laren.
 • Een doos vol met familiedrukwerk zoals advertenties, geboortekaartjes, bidprentjes en overlijdensberichten van de heer J. Ruis te Laren.

(De lijst gaat hieronder verder)

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 93 [2005-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

 • Een plakboek vol oude kalenderplaten gevonden in onze postbus.
 • Twee foto’s van oude ansichtkaarten uit 1925 van de heer H. Strating te Laren.
 • De stamboom van het geslacht Vos van de heer R. Vos te Amsterdam.
 • Diverse bidprentjes, geboortekaartjes en overlijdensberichten van mevr.Wouters te Laren.
 • Een notariële boedelscheiding J. Zwanikken van de heer W.N. Koningstein te Amersfoort.
 • Een envelop vol oude krantenknipsels uit 1971 van de heer H. Strating.
 • Een envelop vol oude krantenknipsels uit de jaren 1957/ 1958 van mevr. N. Krijnen- van Gag te Bussum.
 • Een map vol documentatie over de heer E. Stark, geboren 1849, van Mw. Wouters – Bakker te Laren.
 • Een spinnewiel van de heer M.L. Dorreboom te Laren.
 • Documentatie en foto’s van wijlen mevr. Walthuis, ooit gewoond hebbende in Laren, via de heer M.Hilhorst van mevr. H. Kievit te Bussum.
 • Een oud busje Zwitsal babypoeder en een dito doosje babyzalf gekregen van NN.
 • Het boekje MCC-Laren 1931-1981 van de heer J. van Wijngaarden uit Laren.
 • Twee foto’s van het pand Nieuweweg 27 + een bidprentje van mevr. De Boer uit Laren
 • 8 feestweek boekjes en een oud nummer van het Dagblad voor Amersfoort van 3 mei 1946 van de heer Van Beerschoten te Laren.
 • Drie foto’s van De Klepperman van Elleven van de heer J. Ruis te Laren.
 • Twee tassen vol bladen van regionale historische verenigingen en 2 boeken van mw. A. Majoor te Laren.
 • Een grote foto van de Brink na het rooien van de iepen van mw. Jonker te Laren.
 • Een oud nummer van De Bel 1946 en bijna een jaargang van Tijding 1945 van mevr. Asser te Laren.
 • Een map documentatie over pastoor Snelder van mevr. R. v.d. Hurk-Hoogenboom via mevr. M.Loeff.
 • Een gekleurde en 1 zwart/wit tegel met afbeelding van de St. Jansbasiliek van de heer H. Kleinhoven.
 • Een grote foto van het interieur van de Goede Herderkerk van de heer J. Ruis te Laren.
 • Een tas vol dia’s van de heer K.Loeff.
 • Een oude ansichtkaart, zat in de brievenbus zonder afzender.
 • 2 boekjes betr. de putdeksels van de Goede Herderbuurt van de heer S.Dikstaal.
 • 8 ansichtkaarten van het interieur van de StJans-basiliek en 16 foto’s kregen we van mevr. J.P. de Boer.
 • Een oude ansichtkaart van Hooglaren van de heer Lerchbaum te Laren
 • Een 16 mm film met oude beelden van Laren kregen we van mevr. A.J. Bakker-Wiegers te Laren.
 • Distributiestamkaarten en een stuk uit het geboorteregister van de burgerlijke stand van de families Rigter en Calis, ontvangen van C.J. Rigter te Oss.
 • Een map met foto’s, ansichtkaarten en prentjes werd geschonken door de heer W. de Boer te Laren.
 • Een schilderij van de kermis te Laren van mw. Kreijts te Laren.
 • Documentatie + foto van Jan Mijns Calis + 2 oude ansichtkaarten van de heer H. Klein te Bussum.
 • 4 bidprentjes van overleden Laarders van mevr. Zeegers- van der Veer.
 • 1 grote foto van Kees Schrikker de beeldhouwer, gevonden in onze brievenbus zonder afzender.
 • 2 dozen vol boeken en tijdschriften van fam. Butzelaar te Blaricum.
 • Een boekje over de Stichtse Hof en een oud krantenknipsel van mevr. Krijnen te Bussum.

En in het 3e kwartaal ontvingen we

 • Uit de nalatenschap van wijlen mevr. Els Bartels kregen we via notariskantoor Davina & Partners te Hilversum 2 foto’s van de ouders van mevr. Bartels.
 • Van de heer K. Grob te Laren ontvingen we een stapel videobanden en een stapel boeken.
 • Een ouderwetse wasstamper kregen we van mw. Majoor te Laren.
 • Van mevr. J. Schoonderbeek te Laren kregen we een doos vol losse nummers “Tijding”en een aantal knipsels, foto’s en diverse documentatie.
 • Een album vol foto’s van de toneelvereniging “Altior” kregen we van de heer I Majoor te Blaricum.
 • Van de heer Martens te Laren kregen we een viertal boekwerken.
 • In de brievenbus vonden we twee foto’s met personen van de heer J.J. Beukeboom te Weesp.
 • We ontvingen van mevrouw L.W.M. Wouters – Bakker te Laren twee heel bijzondere albums.
 • Beide albums waren gewijd aan twee familieleden van haar, te weten de heer G.D. Bakker (1896 – 1930) en mevrouw A. Bakker (1884 -1972). Beide personen hebben een deel van hun leven in Laren doorgebracht en mevrouw Wouters heeft in de albums alles weergegeven tussen geboorte en overlijden. Zoals geboortebewijzen, krantenknipsels, familiedrukwerk zoals overlijdensberichten en bidprentjes. Kortom een fantastisch geheel vol documentatie over de persoon. We zijn hier heel erg blij mee.

We danken u hartelijk voor uw bijdrage.