Wie weet welke boerderij dit is?

Wie weet welke boerderij dit is?

Mevrouw Joyce Bergman-van Hessen kwam met foto’s van schilderijen van Salomon Garf. Op één schilderij, blijkens de achterkant gemaakt in 1914, staat een boerderij in Laren afgebeeld. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 158 [2021-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen dit kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Het andere schilderij, eigendom van het Joods ­Historisch Museum, toont het interieur van (hoogstwaarschijnlijk) dezelfde boerderij.

We willen graag weten om welke boerderij het gaat en of deze boerderij wellicht nog bestaat. Herkent iemand deze boerderij? 

Graag uw reactie naar info@historischekringlaren.nl.