Schenkingen 3e kwartaal 2021

Schenkingen 3e kwartaal 2021

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 158 [2021-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen dit kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

  • 03/07 Mw. Joke de Groot schonk ons namens haar overleden man Bart de Groot een paar boeken en foto’s.
  • 28/07 Van dhr. Eric Kroon kregen wij een ingelijst portret, 3 schietspoelen, een theemuts in klederdracht, ingelijste foto’s, een plakboek met bidprentjes, een video van het 25-jarig jubi­leum van Arie Bon bij Willard, en een aantal documenten van Laarders.
  • 28/07 Mw. Corry Vos schonk ons een foto schilderij met herinnering aan Kevelaer van haar grootmoeder in 1969.
  • 28/07 Van mw. Elske de Groot-Klein kregen we 2 schilderijen van de Larense schilder Jan ­Letten en een ets van Kneppelhout.
  • 14/08 Van dhr. Van de Berg kregen we de ingebonden delen van “Ach lieve tijd”.
  • 21/08 Van dhr. Frank van Dijk kregen we 6 CD’s van Laren in beeld.
  • 28/08 Dhr. E.Q.M. Calis schonk ons 25 verjaardagskalenders.
  • 08/09 Mw. N. Smit schonk ons een aantal boeken.
  • 18/09 Dhr. Langendorff schonk ons een opgegraven metalen voorwerp. Mogelijk een Duitse bajonet.
  • 18/09 Van dhr. Wesseling kregen we een Catalogus van het atelier van F. Hart Nibbrig uit 1916.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking!