Schenkingen 1e kwartaal 2021

Schenkingen 1e kwartaal 2021

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 156 [2021-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen dit kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

  • 13/01 Dhr. J. Smit te Laren schonk ons het archief van de Coöperatieve R.K. Begrafenisvereniging ‘St. Barbara’ te Laren.
  • 14/01 Van de Erven van Frits Distelblom kregen we een aantal boeken.
  • 29/01 Van mw. Witteveen kregen we 2 potloodtekeningen. Eén van de Larense molen door Toon de Jong en één van Calis. Dan schonk ze ons ook nog het boek ‘Memoires van de beeldhouwer Kees Schrikker’ (1982) en een exemplaar van het boek ‘Getuigenis op straat’ over de St. Jans­processie-traditie.
  • 19/02 Dhr. Peter Driessen schonk ons 2 herinneringen van WO II. Een asbak met embleem van de RAF uit een concentratie kamp en één met ‘­Hello Mr. Jeep’ uit Amsterdam.
  • 16/03 Historicus Dr. Paul Schneiders uit Bussum schonk ons de getypte versies van een literatuurrapport en een scriptie over ‘Het Larensche geval’, met enkele bijbehorende  stukken en brieven (zie ook artikel hierover op pagina 40 in dit nummer).
  • 17/03 Van mw. Kuperus kregen we diverse oude kwartaalberichten van de HKL.
  • 18/03 Van mw. Joost de Maare kregen we een foto uit 1919 met zicht op een deel van villa ­‘Sonnevanck’. 
  • 18/03 Van NN kregen we diverse ansichtkaarten.
  • 31/03 Van mw. Thea Cohen kregen we diverse ansichtkaarten, krantenknipsel enz. 

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking!