Getuigenis op straat: de Larens St Jans traditie

In juni 2005 vond er in Laren een unieke tentoonstellingsestafette plaats. Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de broederschap St. Jan èn het verschijnen van het boek Getuigenis op straat, de Larense Sint Janstraditie organiseerde de broederschap met Singer Laren, de gemeente, de Rabobank Gooi Noord en de Historische Kring Laren vier tentoonstellingen.