Voorwoord Kwartaalbericht 91

Voorwoord Kwartaalbericht 91

Het jaar 2005 is een bijzonder jaar voor de Historische Kring Laren. Wij bestaan dit jaar namelijk 25 jaar! Reden om later dit jaar, in de oprichtingsmaand oktober, terug te kijken op een kwart eeuw eigen historie. Het jubileumjaar van de kring gaat al eerder van start met een bijzondere expositie. Rond de verschijning van het boek ‘De getuigenis op straat’, over de geschiedenis van de Larense Sint Jansprocessie, organiseren wij in samenwerking met de Broederschap van Sint Jan een bijzondere tentoonstelling. Veel aandacht zal uitgaan naar oud -bewegend- beeldmateriaal. Het wordt in meer opzichten een ‘kerkelijk’ jaar, aangezien ook de Open Monumentendag dit jaar in het teken staat van religie.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 91 [2005-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Karel Loeff – Voorzitter

Terug naar de eigen kring: tot onze spijt hebben wij afscheid moeten nemen van Radha Kaulesar Sukul als bestuurslid. Wij danken Radha voor haar werkzaamheden en bijzondere inzet, en vertrouwen erop dat zij als lid voor ons actief blijft bij speciale projecten en tentoonstellingen. Inmiddels heeft zich een nieuw bestuurslid aangediend die de taak van penningmeester op zich wil nemen. Wij heten de heer G.P.J. Schouten dan ook van harte welkom. Wij streven naar een verdere uitbreiding van het bestuur met inspirerende mensen die hun bijdrage willen leveren aan de doelstelling van onze stichting. Hiervoor zijn reeds diverse contacten gelegd. We houden u op de hoogte!

Foto omslag: Aula Algemene Begraafplaats Laren