Voorhuis Lindenhoeve

Voorhuis Lindenhoeve

Eind 2003 werd het voorhuis van de Lindenhoeve opgeleverd. Het in- en exterieur werden prachtig gerestaureerd onder vakkundige leiding van architect J. Verlaan. Mede dankzij zijn inzet bleven kenmerkende onderdelen als de kelder- en opkamer, de bedsteewand en de kookpot met schouw bewaard. Uiteraard zijn er ook aanpassingen verricht aan het woonhuisdeel. Zo kreeg bijna het hele voorhuis nieuwe vloeren en vervangt een glaspui tussen de hal en de keuken een kleiner gangetje, waardoor meer lucht en ruimte is ontstaan.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 88 [2004-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

De bestemming van het voorhuis is eind 2003 in de gemeenteraad onderwerp geweest van discussie. Tijdens de begrotingsbehandeling stond de verkoop op de agenda. Een initiatiefvoorstel van Leo Janssen van Larens Behoud om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van behoud in eigen beheer kon rekenen op de steun van het CDA en uiteindelijk van alle partijen. Inmiddels is een werkgroep ingesteld met de raadsleden Leo Janssen (LB) en Carel van Hest (CDA) om de haalbaarheid van bijvoorbeeld een kunst-huis te onderzoeken. Hiervoor is door het college van B&W tot eind 2004 de tijd gegund.

Overigens merkte raadslid Hanny Meulenkamp van de Samenwerkende Partijen (SWP) terecht op dat indien de plannen niet haalbaar blijken terug gevallen zou moeten worden op het laatste raadsbesluit, namelijk verhuur van het voorhuis t.b.v. wonen annex praktijk/kantoorruimte.

Uiteraard kan het bestuur van de Stichting Historische Kring Laren zich zeer vinden in de voorgenomen onderzoeken naar een culturele bestemming. Behoud van de boerderij als eenheid heeft bij het bestuur prioriteit; wij wachten dan ook met spanning op de uitkomsten van de werkgroepleden.