Nieuws van bestuur en redactie

Nieuws van bestuur en redactie

Tijdens de kerstperiode 2003 was de familie De Leeuw in Laren. Pater Venantius de Leeuw, thans verblijvend in Tilburg, overhandigde aan voorzitter Karel Loeft een bestand met bidprentjes en beschrijvingen van zijn familie. Hierdoor zijn veel gegevens van de Larense families Majoor, Duurland en De Leeuw bijeengebracht en bewaard. Ook over andere Laarders wordt in de teksten van Pater de Leeuw verhaald. De beschrijvingen en bidprentjes zijn voor de historische kring een waardevolle aanvulling!

Hoofdfoto: Pater V. de Leeuw en Karel Loeff nemen de bidprentjes door.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 88 [2004-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Jubileum klepperman van elleven
Dit jaar bestaat de folkloristische dansgroep ‘De Klepperman van Elleven’ 70 jaar. Reden voor een feestje. De hele club gaat naar een groots opgezet festival in Hongarije. De actieve club danst op gelegenheden in het originele Larense Kostuum. Leden van de club werden enkele jaren geleden uitgebeeld door kunstenares Marianne Houtkamp. De beeldengroep is geplaatst voor het hoofdkantoor van de Rabobank.