Effe tussedeur

Effe tussedeur

Zo binne jullie ok naer dat jazzfestival eweest? Ik oop mar dat ‘k ‘t good eschreve et, want zukke dure woorde kwamme vroger in ‘t Laores woordenbook niet veur. Nou ik wul je wel zegge, ik bin d’r ok eweest en ‘k vong ‘t nog mooi ok.

Meziek

Bart Krijnen

Jao niet alles netuurlijk want of en too was ‘t me ‘n gespook op die brink dat ‘k bij me aage docht, as de zusters nog in ‘t klooster op de brink warre, dan konne ze d’r niet van slaepe. Mar jao ‘t zal zo weze motte want d’r sting toch ‘n dot volluk. We binne saome ok nog effe de Naerderstraat op-eleupe om bij Blom vanouds us effe te gaen kijke. Daer was eulemaol gin deurkomme an zo’n koppel volluk. Mar nae veul menute binne we d’r toch in-ekeume. Nou daer was ‘t veul mooier. Suk speule toch die kaerels en zwete dat ze deje. Ik zag t’r een redder (dikwijls) z’n hoofde ofvege met ‘n pepiere dookie zodat ‘k teuge me vrouw zee, hij kan me rooie zadook wel krijge daer gaet veul meer in. Ze zee, dat kaje toch niet doon man. En ik weer, waorom dan niet, as Tinus de Toeter ‘s zomers sting te speule veegde ie ok z’n hoofde of met ‘n rooie zadook, en dee kon d’r ok at van hoor. Jao op ‘t lest dee die zeutjes an, mar vroger in de Laorese en in de Sintjans Harremenie, d’r was gin betere. Mar ‘t moch niet dus ginge we weer verom naer de brink. Nou niet om ‘t een of ‘t aor je zagge toch wel verschil, bij Blom ouwere minse, en op de brink ‘t jonge spul. D’r zee ‘r een teuge me, mooi he dat zag je vroger niet. Ik zee nee dat niet, mar d’r was wel meziek en mooi ok. En ‘k vertelde um dat ‘r ‘s zomersaoves mooie concerte warre op de tent van de Laorese Harremenie. Bertus van der Veer de schilder sleug de maet en blaeze dat ze deje. En de St.Jansharremenie met as dirregent Lammert van der Veer de postloper kon d’r ok wat van. En ik zee, ze moste de heule dag hard werreke en dan s aoves nog speule ok, mar ze kwamme gin aosem tekurt. En ik vertelde um ok nog dat as t’r s zomers grote meneuvels warre op de haai, de militaire kapel speulde veur Hotel Hamdorf. En weet jewee de maet sleug vreug ‘k, nee zee ie, nou dat was Kapitein Walter de Boer. Noot van ehoord zee ie en weg was tie. ‘t Keind kon ‘t ok niet wete want ‘t was nog veur de oorlog en heul effe zag ‘k in gedachte weer die soldaote met die glimmege toeters en die hoge beremutse op. En effe zag ‘k Walter de Boer staen met ze stokkie in z’n angde. Hij tikte op de lessenaor en een twee dree daer begonne ze met: “Turruf in je ransel, turruf in je ransel, strooizak is gin mode meer”. Mar ‘t was weer gauw over want ‘r kwam toch weer ‘n hoop lawaoi euyt die tent en toen zag ‘k dat jongetje ok weer staen, en hij vongd ‘t mooi. Jao aore tije aore meziek.

In de jaren tachtig waren de in Larens dialect geschreven stukjes van Bart Krijnen ? in de toenmalige Larense uitgave ‘De Laerbode’ uitermate populair. Aan inhoud hebben ze niets verloren zodat wij ze met veel plezier nogmaals plaatsen.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 117 [2011-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.