Effe tussedeur

Effe tussedeur

Waor zo’n Enkhuizerallemenak toch al niet good veur is he. Ik zat um met Alderhaalige zo’n beetje deur te blaoie of t’r veur de maond November nog wat bezongers insting, toen ‘k ineens zag staen, eerste Maondag nae Alderhaalige paerdemart in Hedel. ‘k Doch bij me aage, daer mot ‘k us gaen kijke en ‘k…
Lees verder

Effe tussedeur

Toen Pustoor Hendriks op achtien Juli negetienongerddreeentweintig ’t St. Jansziekehuis plechtig inwujde, et ie ‘r gelukkig gin weet van ad dat ze d’r nae reuym vijfenzestig jaor over zouwe zitte te vergaodere, wat ze d’r mee an motte. Niet om ’t veur Laore nog mooier en beter te maoke, mar om um of te breke,…
Lees verder

Effe tussedeur

Zô daer binne we dan weer nae dree maonde. De vacanties binne weer om en alles gaet weer zô’n beetje z’n gang. Mar die vacanties dat weet wat teugeswoordig. ’t Lijkt wel of ze verhuize motte, auto’s vol, bôte d’r bove op of t’r affer. Zô’n vracht toch, ’n paerd et ‘r werk an.

Effe tussedeur

‘k Weet niet ho of ’t jullie vergaet, mar as ‘k zo deur Laore loop zie ‘k dat ‘r hier en daer knap esloopt wurdt. De opebaore school, de boerderij an ’t Zeuvenaande. ’t Gaet met gang, van de een op de aore dag is alles vurt. En de gemeentereaad mar vergaodere, wel slope, niet…
Lees verder

Effe tussedeur

Nee ik kan d’r niks an doon, mar as ’t zo teuge aande october loopt en alderhaalige en alderziele as eerste op de klender staen veur november, wurdt ‘k ’n beetje weemeuieg. Is ’t dan ok nog zo’n dreuylerige dag en laat’r ’n dikke laog blaoie, dan wurdt ’n mins eulemaol kregelig. Ze wiste vroger…
Lees verder

Effe tussedeur

Wee op acht september ’s aoves laot nog naer de tullevisie ekeke et, zal daer in de euytzending van “ongtdek je plakkie” (ontdek je plekje) mooie kiekies van Laore ezien emme. ‘k Zag zo al de Protestangte kerk an de Naerderstraet en niet te vergete de herreberg, ’t Bomgte Paerd, vroger van Jan Roest.

Effe tussedeur

Veur ’n paor weke verom sting ‘k ’saoves in de neng naer de akkers te kijke of de rog al in de aer stong, want ’t was twaoluf Maai de eerste dag van de ijshaalige en dan mot dat volleges de overlevering zo weze. Jao en as je me niet gelove wul, dan kijk je…
Lees verder

Effe tussedeur

Ziezo de feestdaoge binne weer veurbij en nou gaen we mar weer us kijke wat ’t neuvejaor ongs brenge zal. Jao zo gauw of alles toch weer om is nei? Met Dreekeuninge zie je d’r haost al niks meer van, dan binne de meeste kerstbome al verbrungde en de versieringe en lichies weer veur ’n…
Lees verder

Effe tussedeur

Veur ‘k over wat aorst begin, binne jullie nog in de neng weze kijke of de knolle al opkwamme? Nee, nou ik wel hoor. Ze staen wel niet zo dik, mar je kanne niet alles emme. Jao en zo gaet de tijd mar deur, daer he-je zo gauw gin arreg in, mar ’t is toch…
Lees verder

Effe tussedeur

Veur ’n paor weke verom las ‘k in de krangt dat ze de Kerklaon of zo as ze um vroger neumde de Pijlsteeg gaen opknappe. Nou is de pijlsteeg net een van de mooiste straetjes van Laore, dus laete we mar hope dat ze d’r niet zoveul an zalle verniele. As ze d’r een gooie…
Lees verder

Effe tussedeur

Veur ‘k ’t vergeet, eerst allemaol gefulliciteerd met ongze keuningin. Ze is dan wel niet jaorig, mar dat geeft niks we kanne evegood wel feest maoke, is ’t niet? Dat doch ‘k ok en ze kanne zegge wat ze wulle, mar ‘k vein ’t ok nog een van de mooiste feeste.

Effe tussedeur: Neiuvejaor

Hè hè binne we toch mar môôi met ze alle ’t neiuvejaor negetienongderdzes-etachetig inerold. Ik doch eerst we redde ’t neit zôk schiete dat ze deje om twaoluf uur. Wul je wel gelôve ik et de klok gineens hore slaen.

Effe tussedeur: Keuninginnedag

Bart Krijnen Wul je wel gelôve dat je de tijd haost neit bij kan ouwe. Nou is ‘t toch al weer àànde april en weet je wat dat zegge wul, juist Keuninginnedag. Over ‘n paor daoge is ‘t alweer zôweid.

Effe tussedeur: Toetere

As we zô Zaeterdags, wanneer we op de kerk an ’t werk binne van boven naer beneje kijke, lijkt ’t net ’n mierehôôp. Minse lope deur mekaor hene, winkel in winkel euyt, bôschoppetasse vol, of ze blijve veur de glaoze staen om naer al ’t môôis te kijke wat ‘r in de etealozie staot.

Dialect Digitaal

Sinds begin september is de CD ‘effe tussedeur’ – met 28 door Nic Vos in Larens dialect ingesproken verhalen van Bart Krijnen – te koop en het blijkt een echte hit.