Kwartaalbericht Historische Kring Laren groter geworden; nieuwe leden gezocht

Kwartaalbericht Historische Kring Laren groter geworden; nieuwe leden gezocht

29 januari 2022 – De Historische Kring Laren (HKL) schrijft zelf geschiedenis. Het Kwartaalbericht dat tientallen jaren verschenen is in de vorm van ‘een boekje’ (A5-formaat) heeft een grote gedaanteverwisseling ondergaan. Het verschijnt ingaand dit jaar op magazine-formaat, in een nieuwe vormgeving. Met deze verandering hoopt de HKL de uitgave aantrekkelijker te hebben gemaakt en ook nieuwe doelgroepen als een jongere generatie Laarders (en Larinezen) aan te spreken.

HKL-voorzitter Bas Holshuijsen heeft het eerste exemplaar (nr. 159) 29 januari in de Lindenhoeve, het centrum van de HKL, aangeboden aan loco-burgemeester Peter Calis. Burgemeester Nanning Mol was verhinderd. De voorzitter herinnerde in zijn praatje aan Gerda Meulenkamp, overleden in 2019. Zij was van 2002 tot 2018 redactievoorzitter/eindredacteur en maakte zich sterk voor kleur in het blad. Zij zou de vernieuwing die nu heeft plaatsgevonden erg gewaardeerd hebben. Loco-burgemeester Calis wees erop dat de Historische Kring voor zowel oude als nieuwe Laarders van groot belang is en dat eigenlijk iedere Laarder verplicht lid zou moeten zijn.

Adverteerders

De vernieuwing van het blad is mede mogelijk gemaakt door adverteerders die de HKL een warm hart toedragen. Niet-leden die kennis willen maken met het vernieuwde blad, kunnen het gratis halen op diverse plekken in Laren, onder andere bij bedrijven die adverteren of sponsorenEurodrankenGijs Jansen Makelaars, Fa. J. de Haas & Zn, Makker hoortoestellen, Marquant lijstenatelier/kunsthandel, Match Laren, Van Mossel groenten & fruit, ParlareDe Valk Hensbergen opticiëns, Van der Wardt voor tuin en dier en Wasserij-stomerij Chemi Kok. Ook zal het nieuwe nummer te krijgen zijn in de Lindenhoeve (weer geopend op zaterdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur, met inachtneming van de coronaregels). Via een intekenbon in een folder kunnen nieuwe leden zich opgeven, om verzekerd te zijn van de volgende Kwartaalberichten.

Nummer 159 wordt in week 5 bij de leden bezorgd.

Vormgever

Verantwoordelijk voor de nieuwe layout, die overigens wel duidelijk aansluit bij de oude, zodat er niet een plotseling stijlbreuk optreedt, is vormgever Hans Schaapherder. Hans is als vrijwilliger lid van de redactie. In het nieuwe nummer staat een interview met hem, waarin wordt gevraagd naar ‘het waarom’ van een nieuwe vormgeving.

Hans: “Meer ruimte en rust. Als vormgever is het aan mij om de juiste balans te vinden waarbij de vorm de inhoud leesbaar moet maken.” In het oude formaat waren het lettertype klein en de foto’s soms te priegelig. Grotere afbeeldingen, een makkelijker leesbaar lettertype en meer wit tussen alle informatie, maken dat het blad fijner leesbaar wordt. Met een eigentijds uitgevoerd blad hoopt de HKL tevens dat er een breder publiek bereikt kan worden. Doel is meer mensen en tevens mensen meer te (blijven) interesseren voor (het levend houden van) de geschiedenis van ons mooie “én”, voegt Hans er nadrukkelijk aan toe “únieke dorp.”

Op de foto loco-burgemeester Peter Calis (links) en HKL-voorzitter Bas Holshuijsen (rechts). Foto: Marja van Hest