Paginagroot artikel in de Gooi- en Eemlander

Paginagroot artikel in de Gooi- en Eemlander

Op de dag dat het totaal vernieuwde Kwartaalbericht aan loco-burgemeester Peter Calis werd aangeboden, sprak journaliste Ilona Bos van de Gooi- en Eemlander met redactieleden Wim Keizer, Eric Snelders en Hans Schaapherder. Het leverde een paginagroot verhaal op in de krant van maandag 31 januari 2022.

Foto’s: Alexander Marks / Studio Kastermans

Ilona Bos in gesprek met HKL-bestuurslid en tevens eindredacteur van het Kwartaalbericht Wim Keizer. Foto: Eric Snelders