Het verhaal bij de foto: opening Julianaoord

Het verhaal bij de foto: opening Julianaoord

De grote foto die de Historische Kring van mevrouw Veldman heeft gekregen betreft het bezoek van H.K.H. prinses Juliana op maandag 18 maart 1935 aan Laren. Ze bracht dit bezoek i.v.m. de officiële opening van Julianaoord, het sanatorium van de Vereniging “Begetu”aan de Leemzeulder die in 1935 nog Leemzoolseweg heette.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 94 [2005-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bep de Boer

Heel Laren was die dag uitgelopen om de prinses te zien en toe te zwaaien. Zelfs hadden zich enkele verenigingen zich langs de Naarderstraat opgesteld. Ook langs de Leemzeulder en bij de ingang van Julianaoord stond een brede haag van belangstellenden.

Rond drie uur arriveerde de auto van prinses Juliana bij hotel Hamdorff. Ze was in gezelschap van baron Baud en de hofdame baronnesse Bentinck. Toen de prinses uitstapte ging er een luid gejuich op uit de menigte die zich had verzameld bij hotel Hamdorff. In het hotel waren vele prominente personen aanwezig. Het dochtertje van geneesheer-directeur van Julianaoord, Liesje Thomassen, bood de prinses een prachtig boeket bloemen aan. Daarna werden veel personen aan de prinses voorgesteld en werden er heel veel, en soms erge lange toespraken gehouden. Na deze bijeenkomst ging de stoet van vijf auto’s naar het sanatorium van de vereniging “Begetu”, Julianaoord.

De vereniging “Begetu” werd op 22 april 1927 opgericht met als hoofddoel het oprichten en exploiteren van sanatoria in het gehele land. Begetu staat voor Been- en Gewrichts Tuberculose.  Op 14 juni 1930 werd Julianaoord voorlopig in gebruik genomen. Reden hiervoor was dat er erg veel patiënten waren met deze aandoening.

De rit van de prinses naar Julianaoord moet voor haar heel plezierig zijn geweest. Langs de hele weg, vanaf hotel Hamdorff tot aan de ingang van Julianaoord stonden massa’s mensen haar toe te wuiven en te roepen. Voor de ingang van het nieuwe Paviljoen van Julianaoord was een oranje lint gespannen. Het zoontje van dr. Thomassen, Robbie, overhandigde de prinses een schaar waarmee zij het lint doorknipte. Op datzelfde moment klonk een carillon zodat de opening een muzikaal tintje kreeg. Dr. Thomassen leidde de prinses rond. Ze sprak met verpleegsters, doktoren en patiënten en was erg geïnteresseerd in alles wat Julianaoord betrof. Daarna vertrok de prinses weer die bij eenieder die ze gesproken had een goede indruk achter liet terwijl ze bij velen een hart onder de riem had gestoken. De auto’s reden weer tussen de afzettingen door waar vele Laarders de prinses uitwuifden.

De foto hangt op de Deel van de “Lindenhoeve” in het Historisch Centrum. 

Met dank aan mevrouw Veldman.

Bron: Laarder Courant “De Bel” van 19 maart 1935.