Schenkingen 4e kwartaal 2005

Schenkingen 4e kwartaal 2005

Bij zijn vertrek uit Laren heeft pater De Leeuw goed aan de Historische Kring gedacht. We kregen van hem dozen vol met boeken waarbij ook verschillende boeken over Laren, Stapels foto’s van Laren en van de familie De Leeuw_ Dozen vol interessante documentatie van en over de familie De Leeuw.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 94 [2005-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Ook waren er stapels schoolboeken en schriften bij. Dozen met honderden dia’s over vele onderwerpen. Schilderijtjes en ingelijste foto’s, oude kranten met artikelen over Laren. Ingebonden en losse tijdschriften. Twee stenen van de de Christelijke kerk in het Gooi, n.l. van de kerk bij het St Jans Kerkhof. Huishoudelijke artikelen als een oliekan, een koffiemolen, een melkemmertje, koffiebus en ook nog een gemakstoel.

De uit Laren vertrokken pater Venantius de Leeuw met zijn beide zusters Gerda (midden) en Truida.
Foto: mevrouw H.van der Zwaan – voorjaar 2005

Bijdrage kringloopwinkel

Van de Larense Kringloopwinkel mochten we een bijdrage ontvangen van € 250.= als aanbetaling van een kopieermachine waar voor onze hartelijke dank. De kopieermachine is inmiddels aangeschaft en functioneert fantastisch!

Grootouders De Leeuw

Schenking de heer de Groot.

Zoals u al in de Laarder Courant heeft kunnen lezen werd de bel van de Gooische stoomtram door de heer Bart de Groot uit Nijmegen aan de Historische Kring overgedragen. De bel hangt reeds in de nagebouwde locomotief op de deel in de Lindenhoeve. Dan kregen we ook nog een boek “Laren in het Gooi”van Henri Polak. Een offerblokje van de R.K. Kerk. Een gasmunt. Een padvindersmunt. Het boek H.W. Singer door J. Siedenburg. Een geblokte padvinders doek met foto en herinneringen van de Parcivalgroep. Een padvinders hoed. 2 schriften met cursussen voor verkenners. 8 ansichtkaarten. Een map documentatie en correspondentie van de verkenners Rolandgroep. Een foto van het oogstfeest 1938 bij Hamdorff. Een kist Korps Motordienst van zijn vader H.A. de Groot. 2 logboeken verkenners. Knipsels en gegevens fam. De Groot. Levensbeschrijving Zilveren feest Klazina Vos en Thimo de Groot (1937). Oude padvinderskaarten en een rugzak met insignes Roland en Parcivalgroep.

Schenkinen 4e kwartaal 2005.

 • Een voorblad van de Gooi- en Eemlander uit 1946 + een foto van mw. Bus kregen we van Mevr. Ederveen.
 • De heer R. Prijkel, zoon van J. Prijkel, had nog eens 80 foto’s voor ons van de toneelvereniging Altior.
 • Een tas vol documentatie + enkele mappen kregen we van de heer E. Wortel + een map met krantenknipsels betr. het tramongeluk van 8 september 1927.
 • In onze brievenbus vonden we het Jubileumboekje van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB dat werd uitgegeven t.g.v. hun 100 jarig bestaan.
 • Een foto van het bestuur van de Boerenleenbank uit 1948 kregen we van de heer Snelder.
 • Van mevrouw Bierlaagh kregen we een kop en schotel en een vork van het vroegere Hotel Hamdorff.
 • De heer Schrikker jr. schonk ons het boek “Memoires van de beeldhouwer Kees Schrikker” en een door hemzelf geschreven boekwerk “Andrey Assanoinvat”, gebeurtenissen in het Midden Oosten (Engelse tekst).
 • 220 bidprentjes en 110 geboortekaartjes uit het persoonlijk archief van Bep De Boer.
 • In onze brievenbus vonden we zonder afzender het boekje “Laren in en na de reformatie”.
 • Een klein model petroleumstel werd ons geschonken door de heer Straver.
 • Van de heer Hans Schaapherder te Laren kregen we het boekje “Ons mooie Nederland, Het Gooi”
 • Mw. Rineke Ooykaas maakte foto’s op de Open Monumentendag. Voor ons archief kregen we er 25 van haar. Later kregen we 9 foto’s die ze gemaakt heeft in het dorp. Daarna werden we verrast met nog eens 3 foto’s van het formaat 20×30 cm.
 • Een waterpomp voor buiten werd ons geschonken door de heer Wouters te Blaricum.
 • Van mevr. I. Hoogeboom kregen we een processie boekje uit 1902.
 • 16 bidprentjes van overleden Laarders uit zijn familie kregen we van hr. J. Ruis.
 • Een hand vol oude Laerbode’s en het blad De Klepel werd geschonken door Mevr. De Boer te Laren.
 • Een stamboom van de familie De Graaf kregen we van de heer De Graaf te Blaricum.
 • Een ingelijste kaart van Laren uit 1913 werd geschonken door de heer H.v.d.Schaal uit Eemnes. Deze kreeg meteen een plaatsje aan de muur in de Lindenhoeve.
 • Een enorme grote foto van 97×75 cm, voorstellende prinses Juliana bij haar bezoek in Laren op 18 maart 1935.Zij bezocht Juliana Oord en werd ontvangen in Hotel Hamdorff.( Zie ook het verhaal bij de foto)
 • Van de heer L. Lammertink te Loosdrecht kregen we 5 grote foto’s in passepartout van de muurschilderingen in het “Gat van Hamdorff”en nog eens 5 oude foto’s.
 • Drie oude ansichtkaarten kregen we van de heer K. Grob.
 • Van de heer E. Wortel kregen we 10 foto klappers.
 • In onze brievenbus vonden we een hele verzameling oude boekjes, kaarten en documentatie zonder afzender. Mogelijk van een familie Van Dijk?
 • Een gewichtenblok met 5 gewichten en een houten waterpas werd ons geschonken door de heer W. Lanphen te Laren.
 • Mevrouw Whitlau schonk ons een oude omslag van een telefoongids waarop een advertentie van H. Suik van het Aalsmeers Bloemenhuis aan de Brink. Het telefoonnummer was toen 3856.
 • Drie oude ansichtkaarten van het Bluk kregen we van de heer H. Verver.

Namens het bestuur van de Historische Kring heel hartelijk dank!