Column van de voorzitter (kwartaalbericht 94)

Column van de voorzitter (kwartaalbericht 94)

De oprichting van de Historische Kring Laren in 1980 was een kleinschalig, maar belangrijk initiatief. In het Bonte Paard kwamen een aantal Laarders bijeen, die zich zorgen maakten om het in rap tempo verdwijnen van de cultuurhistorische waarden in ons dorp. De aanzet voor de oprichting was gegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem, een regionale historische vereniging die, gevoed door historici en andere experts, de handschoen oppakte om iets te doen tegen de steeds verder gaande sloopwoede en regionalisering.

Foto boven dit artikel: de overhandiging van de digitale camera door John Ruis aan de winnaar van de fotowedstrijd Gerard Huyser.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 94 [2005-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Karel Loeff

Nu, vijfentwintig jaar later, vieren we als Historische Kring een bescheiden feestje. Door middel van het uitschrijven van een fotowedstrijd hebben Laarders en niet-Laarders laten zien hoe zij ons dorp zien. Laren heeft, mede dankzij de inzet van bestuursleden, vrijwilligers, amateurs en professionals, veel van zijn oorspronkelijke kwaliteiten weten te behouden.

De winnende foto van Gerard Huyser uit Eemnes

Anno 2005 is er opnieuw, en wellicht meer dan ooit, een roep om eigenheid, identiteit en het behoud van historische waarden. Dat blijkt uit de overweldigende belangstelling voor de manifestatie 100 jaar Nieuweweg, de uitgave dit jaar van diverse nieuwe boeken over ons dorp, het oprichten van een uitgeversfonds voor regionale publicaties en het grote aantal bezoekers in De Lindenhoeve. Wij hebber er onze handen vol aan, maar we doen het met plezier! Het bestuur hoopt in 2006 ook op uw steun en inzet te mogen rekenen en wensen u alle goeds voor een historisch nieuw jaar!

NB: tijdens dit jubileumjaar werd een fotowedstrijd georganiseerd. De prijswinnaar was de heer Huyster uit Eemnes en de prijs: een digitale camera, was door John Ruis beschikbaar gesteld.