Schenkingen 4e kwartaal 2005

Bij zijn vertrek uit Laren heeft pater De Leeuw goed aan de Historische Kring gedacht. We kregen van hem dozen vol met boeken waarbij ook verschillende boeken over Laren, Stapels foto’s van Laren en van de familie De Leeuw_ Dozen vol interessante documentatie van en over de familie De Leeuw.