Leemzeulder

Leemzeulder

Voorheen noemde men deze weg, toen het nog een mulle door diepe karresporen doorsneden zandweg was, ‘De Leemzoolseweg’. Er stond maar één huisje aan, de rest was bouwland. Deze hoog oplopende weg, langs de akkers met o.a. de bijnamen ‘’t Brandend riet’, ‘Jerusalem’, ‘de Padakkers’, leidde naar de leemkuilen die op de Noorderheide aanwezig waren. Daar putte men de leem uit om deze grondstof, geladen op de krakerige boerenwagens, naar het dorp te zeulen. De leem werd gebruikt voor het leggen of herstellen van de boeredelen of de dorsvloer van de boerderij. Ook de bewoners van bouwvallige stulpen gebruikten het om de muren te dichten. Toen het eenzame huisje aldaar gezelschap kreeg van verscheidene landhuizen en het sanatorium Jualianaoord, werd de naam Leemzoolseweg afgevoerd en vervangen door Leemzeulder, afgeleid van leem zeulen; leem vervoeren. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Leemzeulder op deze site: