Schenkingen 3e kwartaal 2006

Schenkingen 3e kwartaal 2006

We ontvingen weer vele schenkingen in het 3e kwartaal: verhuisdoos vol documentatie. Alle goede gevers heel veel dank.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 97 [2006-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Redactie

 • Van de familie Verver te Laren kregen we een envelop met foto’s van MCC.
 • De heer H. Kleinhoven schonk ons een kaartenkast waar we de grote platen en kaarten in kunnen opbergen.
 • Mw. Riet v.d.Hurk-Hoogenboom deed een paar foto’s van de familie Majoor in de bus.
 • Mevr. L. van Rijn schonk ons een catalogus van de jubileumtentoonstelling 1921-1951 van de kunstzaal Hotel Hamdorff.
 • Van mevr. Ederveen kregen we 7 gebedenboekjes en een Crisisblaadje uit 1918.
 • Een houten koets met twee paarden werd ons geschonken door de heer Wildeboer te Laren.
 • Van mevrouw Wijburg kregen we een oude kalender.
 • 8 bid- en herdenkingsprentjes kregen we van de heer L. van Dijk en van de heer Koster kregen we 15 bidprentjes, allen van overleden Laarders.
 • De heer J. van den Brink schonk ons een vijzel uit 1880 waarmee men vroeger de kap van de hooiberg op hoogte bracht.
 • Van mevrouw van Gilst: 2 foto’s van het Larense politiecorps
 • Van de Nederlandse Protestanten Bond afd. Laren/Blaricum kregen we het archief vanaf 1904. Zoals notulenboeken – kasboeken en veel documentatie over doop- belijdenis en avondmaal.