Schenkingen 2e kwartaal 2003

Schenkingen 2e kwartaal 2003

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 85 [2003-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

De volgende schenkingen werden gedaan door:

 • Mw. Bierlaagh, een stapeltje oude krantenknipsels.
 • Fam. Van der Schaal – 10 bidprentjes van overleden Laarders.
 • Hr. Lanphen, een foto uit ca 1900 van de Naarderstraat.
 • Historische kring Eemnes – 1 prikstok met een sigt.
 • Mw. Zijlstra-Bos – 2 bonnenlijsten uit 1945 met de aankondiging welke distributie bon toen geldig was.
 • Hr. Tabak -1 metalen collectebus van de gemeente Laren.
 • Hr. G.J. de Ruiter – 4 oude ansichtkaarten van Laren.
 • Hr. Wortel – een aantal oude kalenders en kalenderplaten met afbeeldingen oud Laren.
 • Mw. Maassen – een verhaal over het Larense dialect.
 • Hr. Termaat – 3 foto’s van de St. Jansprocessie.
 • Hr. Strating – een door hem zelf gemaakt reliëf van Bram Bijl.
 • Mw. Bus – Distributiestamkaarten en foto’s van de families Goes en Calis.
 • Mw. Loeff – 3 tegeltjes van pannekoekenhuis “De Coeswaerde” en 1 tegel van Muziekvereniging “St. Jan 1922 -1982”.
 • Mw. Hofman-Remmers, een klassefoto van de Openbare School 1923.
 • Mw. Majoor-Smit – (in bruikleen) een houtskooltekening van Willem Majoor die met de sigt het koren aan het maaien is.
 • Mw. Zijlstra-Bos – 1 jaargang Katholieke Illustratie 1957.
 • Mw. B. Krijnen-de Wit – Persoonskaarten evacue’s 1944/1945
 • Hr. Van Andel– 5 oude ansichtkaarten sanatorium Hoog Blaricum.
 • Mw. Krijnen-Schaapherder -1 grote foto van Jaap Schaapherder.
 • NN – Tekeningen van De Bergstichting en 6 oude ansichtkaarten.
 • W. Lanphen – 5 oude kranten en 1 leesboekje van Meester Van Wulfen.
 • Hr. J. Vos – 1 ingebonden exemplaar Kath. Illustratie
 • Hr. Vesters – Een stapel bidprentjes van overleden Laarders, Blaricummers en Eemnessers.
 • Hr. Ruizendaal – 1 ex. Kath. Illustratie
 • mevr. W.M. Duurland – een CD met de kerkklokken van de St. Jansbasiliek.
 • de heer Zwanikken – een draad-, snij- en tap set, een schietlood, een hoek en een zagen zet tang.
 • de familie Calis – een kleurenprent van de Laarder Eng.
 • de heer H. Mol een foto van een brand in 1938.
 • de heer E. Wortel, 7 mappen foto’s van Laren
 • fam. Langendorff een fiche-schuiver van de roulettetafel uit de veiling Hotel Hamdorff
 • fam. Langendorff – veel documentatie betr. dr. Holtmann
 • Mw. Loeff, een klantenboekje van kruidenier C. Willard.
 • Mw. Van den Brink, Baarn – Knipsels uit de Kath. Illustratie 1930
 • Mw. T. Majoor – 28 bidprentjes van overleden Laarders
 • L. Calis – 2 bidprentjes van overleden Laarders.
 • Mw. Zeegers – een pop in Larense klederdracht (boerin)
 • de dames T. en E. Majoor een dienstzakboekje en een polis van de Boerenbrandwaarborg Mij, van wijlen de heer L.C. Majoor.
 • de heer Willemse een boekje met de statuten en het huishoudelijk reglement van de Woningbouwvereeniging “St. Joseph”
 • de Gemeente Laren, de door John Ruis gemaakte foto’s van het bezoek van H.M. de Koninging op 23 mei j.l. in drie boeken.
 • Hr. Snoey, een partij timmermans gereedschappen.
 • de heer J. Vos, een vogelklem die boeren vroeger gebruikten om kraaien en eksters mee te vangen.

Allen hartelijk dank!