Schenkingen 4e kwartaal 2011

Schenkingen 4e kwartaal 2011

14/9 Boeken: 14 Katholieke Illustraties van P. Vos.

17/9 Een doos glaswerk van Dhr en Mw De Mulder.

24/9 Van fam. Kempen een looprek, juk en stekeltrekker.

8/10 Kinder-arreslee en zak met schilder- en behangspullen van A. Majoor, Klaaskampen 10A, Laren. Geschonken door fam. Bosman.

15/10 Van Ernst Wortel een doos met leesmateriaal, het slot en de sleutel van de cel uit het voormalige politiebureau (nu restaurant “Prinsemarij”), een bronzen plaquette ‘Beatrixboom’, een droogstempel ‘Gemeente Laren’ en een gerestaureerd schilderij ‘Loonwerkershuisje van Botje Schaapherder’. Dit schilderij, geschonken door mevrouw Ken Harmsen, toont het huisje op de hoek St. Janstraat en het Hendrik Valkenburglaantje.

21/10 Van Leo van Dijk 15 stuks Kwartaalberichten.

22/10 “Hamdorff – Kellesbuch” 1922 van de fam. Schaap uit Laren.

26/10 Van Paul Brand Mauvezand vuilnisemmer Laren-Gooi.

31/10 Van F. Langeveld 2 foto’s ontvangen van het huis op Kostverloren 4.

5/11 Van Dhr en Mw Wouters Eerste steen van Huize “Laarderhoogt” Naarderstraat van Dhr A.J. Bakker geplaatst 12-2-1890.

15/11 Van Dhr Roselaar 1 pagina van de Bel uit 1932.

26/11 Mevrouw Horst-Wikkerman, Laren,  schenkt diverse documenten en foto’s.

26/11 Mevrouw Van Rossum, Blaricum, schenkt een dagboek van Gerard Koekkoek.

26/11 Erven Dolf van den Brink sr., Laren, diverse bidprentjes, geboortekaartjes en documenten.

Alle schenkers/sters weer heel hartelijk dank.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 118 [2011-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.