Schenkingen 3e kwartaal 2012

Schenkingen 3e kwartaal 2012

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 121 [2012-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

19/5 Van mevrouw T. de Groot ontvingen wij het boek ‘Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken’

19/5 De heer H. Schipper schonk ons een foto van Canadese soldaten bij Hotel Hamdorff.

26/5 Van de heer A. Telleman ontvingen wij de boeken ‘Godsvruchtige Oefeningen’, ‘Sint Jansboekje’, ‘Jubileumboekje Muziekvereniging Sint Jan en ‘Laat me nu eerst een Te Deum zingen (Dominicanessen van Neerbosch en WO II)’.

6/6 Mw J. den Besten van Asperen stuurde een fotoalbum van Cornelis (‘Cees’) Blokland met foto’s van Sanatorium Juliana-Oord, voorzien van een uitgebreide schriftelijke toelichting.

9/6 Van de heer R. Wessels ontvingen wij een foto en tegel van de Goede Herderkerk.

9/6 De heer J. Kok schonk ons diverse attributen van begrafenisondernemer Hendrik Kok: een tweetal hoeden (waarvan een in hoedendoos), 2 paar handschoenen en een tas met tressen, etc. Daarbij een fraaie (kopie) tekening van diverse begrafenisattributen.

13/6 Van Mw L. Meijer-Steverink ontvingen wij een pakket (kranten)knipsels, prentbriefkaarten en bidprentjes.

14/7 De heer J. Vos heeft ons via zijn zoon een hele serie albums geschonken met fotoreportages van diverse bouwprojecten in Laren (w.o. het nieuwe Hamdorff-complex). Daarnaast ook een drietal kalenders van Oud-Laren.

18/7 Mevrouw A. de Leeuw (Athie van Piet de Leeuw) schonk een schilderij van het huisje op de hoek Wagenpad-Zevenend, geschilderd door haar tante Elfriede de Graaf.

26/7 De heer G. Sinnema stuurde ons een dichterlijke brochure van Hotel Hamdorff: ‘De Directie van Hotel Hamdorff te Laren in ‘t Gooi vestigt uw aandacht op de volgende geschiedenis!’

1/8 Van een anonieme afzender troffen wij in de brievenbus een pakket aan met een viertal oude puntzakken van verschillende drogisterijen, het boek ‘Basis Gemeente Laren 1980’ en het ‘Tekenboek II voor onze meisjes’.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!

Heeft u documenten (boeken, foto’s, prentbriefkaarten, bidprentjes, etc.) met een Larense inhoud of voorwerpen met een Larense achtergrond en wilt u deze bewaard zien voor huidige en toekomstige generaties? Elke zaterdagmiddag nemen wij deze graag van u aan in Historisch Centrum Laren ‘De Lindenhoeve’. U kunt ze natuurlijk ook opsturen. Voor vragen of nadere informatie kunt u een e-mailbericht sturen aan: archivaris@historielaren.nl