Schenkingen 3e en 4e kwartaal 2010

Schenkingen 3e en 4e kwartaal 2010

 • 7/5 Nel de Haar schenkt ons 4 zwenkwielen en Hans Kleinhoven zet ze onder de poten van de tafel in het kantoorgedeelte.
 • 22/5 Van Mw De Boer te Laren kregen we een foto van een Larense boerin en een stapel geboortekaartjes en bidprentjes.
 • 5/6 Van Mw P. Halsema kregen we een rijwielbelastingplaatje 1937/1938 en een wandelstokplaatje van Kamphuis de Toorts.
 • 21/6 Van de heer H. Hecker kregen we een bord van de “Stamhut De Amfortastam” en een Totempaal van de Parcivalgroep. 
 • 23/6 In de brievenbus vonden we een dikke envelop met krantenknipsels over de St. Jansprocessie. 
 • 10/7 Van Mevr. Wurster te Naarden kregen we een DVD van de herbouw van boerderij De Jong alsmede de opening van de Boshoeve aan de Smeekweg.
 • 24/7 Van de heer Arjen Kloppert ontvingen we het archief van de opgeheven biljart verenigingen Heidezicht en de Blokhut.
  De heer T. v.d. Zwaan bracht ons een kranten foto van de Houthandel Van Dijk te Laren.
 • 3/8 De heer R. Lemmen schonk ons een stapel notariële akten en enkele bouwtekeningen van woningen in Laren.
 • 4/8 In de brievenbus van de Lindenhoeve vonden we een stapel ansichtkaarten waar de namen Gerda en Fred Langendorff en Gerard de Groot op stonden. 
 • 25/8 Via mevr. T. v.d. Wardt kregen we van de heer Gerard Witte uit Den Burg (Texel) documentatie materiaal van o.a. de familie Majoor te Laren.
 • 28/8 Mevr. W. van Berkel bracht ons een tas vol kranten uit de Tweede Wereldoorlog.
 • 15/9 Van H. van Garderen kregen we 4 bielzenspijkers (Hondekoppen) van de Gooische stoomtram en 1 sikkel en 1 boomschiller.
 • 18/9 Van de heer Blauwgeers te Laren kregen we jaarboeken van College “De Brink”.
 • De heer R. Christenhuis schonk ons het boekje Calis of Kalis. Via de heer E. Roest kregen we van de heer K. Grob een doos vol documentatie en foto’s van de familie Grob.
 • 25/9 Van J. Pel kregen we 9 dia’s van de bevrijdingsdag 5 mei 1970 in Laren.
 • De heer G. van Ravenzwaay te Laren schonk ons een bewijs van eigendom van de kunstschilder Hart Nibbrig. De heer R. Bruin schonk ons een artikel uit de tweede wereldoorlog.
 • 29/9 De heer en mw. P. en N. Meulenkamp uit Delft schonk ons via mw. G. Meulenkamp te Laren foto’s, bidprentjes en een paspoort van de families Willard, van den Brink, Calis en Majoor.
 • 9/10 Van mevrouw B. Krijnen kregen we twee jaargangen van de Katholieke Illustratie.
 • 11/10 De heer Bulters schonk ons het boek De Nieuwste Geschiedenis van Gooiland.
 • 14/10 Een kalender van het Rosa Spierhuis kregen we van mevr. Meijer te Laren.
 • 16/10 De heer J. van Wijngaarden bracht ons een aandeel van 10 gulden van de Woningbouwvereniging “St. Joseph” en een foto van één of andere gebeurtenis op de Brink rond de Koeswaerde. 
 • 27/10 De heer G.J. v.d. Veer te Hoek van Holland stuurde per e-mail foto met bijschriften.
 • 28/10 Via mevr. G. Meulenkamp kregen we van de heer Gerard (Gert) de Wit uit Hengelo een hele stapel materiaal, zijnde bidprentjes, ansichtkaarten, foto’s, een platte grond van Laren uit 1932, documentatie van de scouting en een zwemdiploma.
 • 30/10 De heer Ton Vos schonk ons een bierpul van de Boerenhofstede. Via de heer E. Roest kregen we een doosje materiaal van de hr. K. Grob. Van de hr. De Mulder kregen we een oude ansichtkaart
 • 6/11 Archiefstuk Gemeente Laren van Mw. A. de Rijk
 • 10/11 Van Gertjan de Ruiter een doos hangmappen.
 • 13/11 Van Historische Kring Blaricum een doosje ansichtkaarten, bouwtekeningen van architect Juffer en krantenknipsels.

Alle schenkers/sters weer heel hartelijk dank.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 114 [2010-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.