Schenkingen 2e kwartaal 2013

Schenkingen 2e kwartaal 2013

11/5 Van Erik Kroon ontvingen wij diploma’s in lijst + diverse mappen met wetenswaardigheden in en om Laren.

15/5 Van Hennie Majoor-Koster en de dames Truus en Emmy Majoor te Laren ontvingen wij een Getuigschrift van de Patronaatscommissie St. Vitus van Lamb. Majoor Gzn.

25/5 Van Vincent Hilhorst kregen wij het Originele Compostella Certificaat
van 15-10-2002.

1/6 Van Wil Wenke te Laren ontvingen wij het oorlogszakboekje van Willem van Nieuwenhoven.

8/6 Van J.B.W. Bakker te Bussum kregen wij het Notulenschrift KJMV ’47-’51 en enkele losse documenten.

23/6 Van Trees Schiloo te Den Bosch ontvingen wij documentatie van haar vader, de vroegere architect en directeur Gemeente Laren.

30/6 Van Jaap Groeneveld (Historische Kring Eemnes) kregen we het boekje Feestklanken, van het Huwelijksfeest van Simon de Graaf en Aafje Dekker.

10/6 Van Korry Rutgers-Timmer ontvingen we 10 ordners en twee mappen bevattende het Archief rondom de sloop van Hotel Hamdorff.

13/6 Ontvingen we van Rob Docter te Apeldoorn het boekwerkje “O’dat wintertje ‘45” – 1 Gooi- en Eemlander 5-3 ’43 – artikelen uit Gooi- en Eemlanders en de Bel en een mapje kleine foto’s van ’t Gooi.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!

Heeft u digitale foto’s die u met ons wilt delen, dan kunt u die per e-mail rechtstreeks sturen naar archief@historielaren.nl

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 125 [2013-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.