Schenkingen 4e kwartaal 2020

Schenkingen 4e kwartaal 2020

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 155 [2021-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen dit kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

18/10 Van mw. Sanny Wortel kregen we 10 kalenderplaten met foto’s van Oud-Laren. 

19/10 Dhr. Van der Kley bracht ons 2 klassefoto’s van de Broederschool uit de jaren 1937 en 1944.

11/11 Van mw. Karin Pandelaar kregen we in bruikleen drie schilderijen met afbeeldingen van leden van de familie Pandelaar. Ook schonk ze ons een schietspoel.

18/11 Dhr. J. Vos te Laren schonk ons een stapel oude kranten, Het Nieuws van den Dag uit 1936.

18/11 Mw. Marijke Hilhorst stuurde ons 6 oude ansichtkaarten, een telegram aan H.K.H. prinses Juliana en Z.K.H. prins Bernhard en een foto van haar vader Piet Hilhorst.

18/11 Dhr. Rob Campman schonk ons twee kratten en een grote tas vol schietspoelen. 

18/11 Mw. De Kleijn-de Vrankrijker stuurde ons een envelop vol bidprentjes. 

2/12 Van mw. Wortel kregen we een agenda uit 1999 van Hamdorff Laren.

2/12 Van N.N. kregen we 2 verjaardagkalenders OudLaren 1998 en 1999.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking!