Schenkingen 3e kwartaal 2009

Schenkingen 3e kwartaal 2009

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 109 [2009-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

 • 13/5 Mevr. Annet Hoes uit Hilversum deed bij ons een fotokaart in de brievenbus die zij in het Staatliche Museen in Berlijn had gekocht. Het stelt het schilderij “De vlasspinsters” voor van Max Liebermann (1847-1935) dat in dat museum hangt.
 • 16/5 Van mevr. J. Janmaat kregen we een doos vol oude ansichtkaarten.
 • 28/5 Van Basisschool De Ploeg kregen we (te leen voor onbepaalde tijd) het beeldje Klein Duimpje dat hier jarenlang in de schuur heeft gestaan.
 • 13/6 Mevr. Lanphen-Haring schonk ons een mapje oude ansichtkaarten en enige foto’s van de eerste steenlegging van de gereformeerde kerk.
 • 20/6 Uit de nalatenschap van mevr. Nel Kervers schonk haar neef Willem Kervers de kring 14 oude ansichtkaarten.
 • 20/6 Mevr. G.T.M. Majoor schonk ons het boek “Sint Jan”, geschreven door De Vrankrijker en Gabriël Smit.
 • 24/6 Van mevr. Joke Dijkman kregen we een tekening gemaakt door A. Hensen, Voorstellend Handweverij “De Knipscheer”en Oud Laren.
 • 27/6 De heer P. Vermeulen uit Blaricum schonk ons een spinnewiel uit 1870.
 • 27/6 Een ingelijste luchtfoto werd ons geschonken door de heer F. Franken te Laren.
 • 2/7 De heer B. Wolda schonk ons het complete archief van de Coöperatieve Vereniging Bestemmingsplan “Heideveld” UA.
 • 9/7 De heer Henk Lommers schonk ons het boek “Zorgzaam door de jaren”
 • 11/7 Van mevrouw Henke kregen we het Engelstalige boekje “LAREN, the saxon village in Holland near Amsterdam”.
 • 25/7 Mevr. Hoogendoorn te Laren schonk ons krantenknipsels en een paar stapels tijdschriften. 

In de maand juli kregen we een paar bijzondere schenkingen. Van onze oud-voorzitter Karel Loeff kregen we de schilderskar van de fa. Van den Breemen en het beeld De Kabouter in eigendom. En het oud-bestuurslid André de Valk schonk ons een echte kassalade (met bel). De heer E. van Wijk te Laren vond in een slooppand in Amsterdam een sigarenkistje van de Sigarenhandel Bijlard te Laren . Er hadden 50 wilde Havanas in gezeten.

 • 8/8 Via mevr. Van der Borst kregen we elf schriften met notities over het weer in jaren 1966 t/m 1999 dat werd genoteerd door mevr. G. Seip te Laren.
 • 15/8 Via mevr. M. Loeff ontvingen we van mevr. E. Majoor te Laren 88 bidprentjes van overleden Laarders.
 • 15/8 Bracht de heer E. Wortel te Laren ons een tas vol hangmappen en een doos etiketten.
 • 15/8 Van de heer P. Boomsma te Laren kregen we een plakboek met foto’s.
 • 15/8 De heer en mevr. Van Gent te Woudenberg schonken ons een stoel met het wapen van Laren in de rugleuning en een Delfts handwerkpotje met de afbeelding van de Brink, uit de nalatenschap van mevr. Van Gent – de Wit te Laren. 

Alle schenkers en schenksters weer heel hartelijk dank.