Laren toen… De Torenlaan

Laren toen… De Torenlaan

Zoals U kunt zien is er aan het aanzicht van het straatje niet veel veranderd. De foto van de Torenlaan is genomen in 1932. In het huis links op de foto woonde toen Jan Smit, terwijl de familie Lamme woonde in de rechter boerderij. In deze boerderij was gevestigd Lamme’s Kolenhandel. Hierna werd het pand gebruikt door makelaar van de Brug, die een groot verzamelaar was van oude automobielen.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 109 [2009-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Foto’s en tekst Ernst H.J. Wortel

Op het kleine Brinkje werd in 1937 de Larense ‘Kei” geplaatst. Deze was een herinnering aan het huwelijk van Juliana en Bernard. De letters JB en de kroon op de Kei werden gebeeldhouwd door Theo van den Brink bij de firma Hebing aan de Molenweg. Tijdens de oorlog werd de Kei heimelijk weggehaald en begraven op de oude gemeentewerf aan de Groene Gerritsweg.
Onze Duitse ‘vrienden’ hadden het niet zo begrepen op uitingen met betrekking tot het koningshuis.
Eigenlijk is het erg jammer, dat deze Kei veelal aan het oog wordt onttrokken door het gestalde blik. Ook het onderhoud van het plantsoentje laat wel eens te wensen over.