Schenkingen 2e Kwartaal 2018

Schenkingen 2e Kwartaal 2018

11/4: Dhr. J. Kroon uit Hilversum schonk ons 17 ansichtkaarten van oud Laren en van mevr. Verver kregen we 2 prentkaarten.

14/4: Paula Majoor schonk ons de houten voeten van het beeld van Johannes. Mogelijk afkomstig van een renovatie van het beeld jaren geleden.

18/4: Van Rineke Ooijkaas kregen we een mapje foto’s die ze maakte op het oogstfeest van 23 augustus 2009.

21/4: Mevr. Ederveen schonk ons een kalender van drukkerij Van Wijland.

28/4: Van Jozef Majoor kregen we een schilderijtje, voorstellende het Tolhuisje.

5/5: Van mevr. A. van den Brink kregen we het geboortekaartje en overlijdensbericht van L. van Dijk.

26/5: Mevr. W. Majoor-van Wegen schonk ons 4 foto’s van de Gooische tram en van een benzinestation 1973.

26/5: Van dhr. J. Majoor uit Tienhoven kregen we een sigarenkistje met bidprentjes, een bidboekje van de St. Jans processie, een tegeltje ter ere van het 25-jarig bestaan van het Wit-Gele Kruis – gedateerd 31 mei 1960. Verder een jubileumboekje van LFC, 2 boeken “Het rijk van de Arbeid” en 1 schilderijtje van De Knipscheer. 

2/6: Dhr. W. Buiter schonk ons een foto van postbestellers uit 1958 met een lijst van namen. 

24/6: Van mevr. Tielens-Raateland kregen we een ingelijste merklap van haar overleden zuster die ze in 1928 op de Zusterschool in Laren heeft gemaakt. Ook kregen we van haar het boekje “Dat wintertje ‘45”.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 145 [2018-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.