Lindenhoeve beperkt open op woensdagmiddagen

Lindenhoeve beperkt open op woensdagmiddagen

18 aug. 2020 – Het bestuur van de Historische Kring Laren (HKL) heeft besloten de Lindenhoeve, normaal geopend op zaterdagmiddagen van 14.00 – 16.00 uur, in beperkte mate open te stellen. Beperkt, dat wil zeggen dat de Lindenhoeve ingaand 2 september op woensdagmiddagen geopend is, van 13.00 tot 15.30 uur. Dit zijn de middagen waarop het archiefteam bezig is met zijn werkzaamheden.

De beperkte openstelling is bedoeld om belangstellenden gelegenheid te geven vragen te stellen, publicaties aan te schaffen of schenkingen te brengen. Gebleken is dat er behoefte aan is vragen te kunnen stellen, want het aantal per mail (info@historischekringlaren.nl) of telefoon (035 629 49 45) gestelde vragen is in deze coronatijd toegenomen.

Wie op woensdagmiddagen niet kan en iemand van de HKL persoonlijk wil spreken, kan per mail of telefoon ook een afspraak maken voor een ander tijdstip dan de woensdagmiddag.

Gezien de ontwikkelingen rond het Covid-19-virus, houdt het bestuur de Lindenhoeve als trefpunt voor mensen die op zaterdagmiddagen in informele en gezellige sfeer van gedachten willen wisselen over de geschiedenis van Laren vooralsnog gesloten.

Kwartaalbericht 153, voor een deel gewijd aan het veertigjarig bestaan van de HKL, is afgelopen week verschenen en verspreid onder de donateurs. Losse nummers, ook van oudere exemplaren, kunnen woensdagmiddagen gekocht worden in de Lindenhoeve (€ 4). Daar zijn ook andere publicaties te koop, zoals het in april verschenen boek ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’ van Ineke Hilhorst en Teun Koetsier (€ 19,95). ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’ portretteert een aantal tijdens de Tweede Wereldoorlog in Laren wonende mensen en de keuzes die ze maken. Als Hitler de macht heeft gegrepen en ons land binnenvalt, moet er na de bezetting een houding worden bepaald. Ben je voor of tegen de moffen, ga je in het verzet of kijk je lijdzaam toe. Een principiële houding aannemen of opportunistisch handelen?