Schenkingen 2e kwartaal 2021

Schenkingen 2e kwartaal 2021

07/04 Mw. José Siebers-Faber schonk ons een ansichtkaart van de Singer Memorial Foundation. 

21/04 Van mw. Halsema kregen we een adresboek uit het jaar 1926.

28/04 Mw. Edith Vos-Spelt schonk ons een schilderij, voorstellende de Hut van Mie van de schilder H. Snouck.

04/05 Mw. M. v.d. Schaal schonk ons een envelop vol knipsels uit diverse oude bladen en kranten.

05/05 Van Sanny Wortel kregen we 3 tijdschriften Larens Behoud en 3 boeken.

05/05 Van NN ontvingen we 2 albums met prenten, kalenderplaten en krantenknipsels.

05/05 In onze brievenbus vonden we een fotoboek met niet-Larense klederdrachten.

12/05 Van dhr. Hemmy Wong kregen we twee schilderijen met vele handtekeningen van prominente personen die het Chinees restaurant ‘Golden ­River’ hebben bezocht en dat nu binnenkort zal worden gesloopt.

19/05 Van mw. Thea Cohen kregen we 2 boekjes betreffende kunst in Laren.

19/05 Mw. Thea de Leeuw bracht ons 3 oude kalenders met platen en 1 boekje Hut van Mie.

02/06 Van mw. Auguste Glastra kregen we 5 foto’s van de inmiddels afgebroken villa aan de Werkdroger 6 en een rekening voor Mw. Meijer van het Amsterdams Meubelmagazijn aan de Naarder­straat 22 uit 1951.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking!