Schenkingen 4e kwartaal 2012 en 1e kwartaal 2013

Schenkingen 4e kwartaal 2012 en 1e kwartaal 2013

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 123 [2013-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

17/11 Van de erven Bart Krijnen ontvingen wij een doos met documenten m.b.t. de woning aan de Kerklaan, documenten van Mijns Calis (grootvader van Bart Krijnen) en vergaderstukken van de gemeente Laren. Zij wisten ons ook te verrassen met diverse weckflessen met inhoud, ingemaakt door Bart Krijnen!

17/11 De heer T. Andriessen uit Blaricum schonk ons een drietal foto’s van de Gooische School.

28/11 Van een tweetal onbekende schenkers troffen wij in de brievenbus oude kalenderplaten, boeken en oude rekeningen aan.

28/11 André Mascini van de Historische Kring Baerne schonk een ingelijste poster (litho) van de expositie van VvBK Laren-Blaricum in Hamdorff uit 1930 door Johan Briedé.

28/11 Van mevr. E. Verhoef uit Blaricum ontvingen wij 22 potloodtekeningen in passe-partout van vnl. Larense onderwerpen, vervaardigd door haar overleden echtgenoot Gerrit Verhoef.

29/11 Mevr. C.L. Willenborg-Mol schonk een katheder van de KJMV, de Katholieke Jonge Middenstandsvereniging, alsmede twee series kop en schotels van Hotel Hamdorff.

01/12 Van Gerard Smit ontvingen wij een zeer welkome aanvulling op onze bibliotheek: meer dan 20 boeken, adresboeken en historische kaarten, vrijwel alle over Laren.

05/12 Van Ernst Wortel ontvingen wij diverse boeken, brochures en knipsels.

05/12 De erven R.E.M. van den Brink verblijdden ons met een prachtige ingelijste tekening in zwart krijt van Herman Kruyder voorstellende de St. Jansprocessie.

08/12 Van de heer J.B.W. Bakker ontvingen wij het Notulenschrift KJMV ’47-’51, alsmede enkele losse documenten.

15/12 De heer E. Kroon schonk ons diverse lectuur en schoolboeken gebruikt op de Avond-Naaischool, een maandblad Olie over o.a. Elbert Bon (de olieboer), en een fraaie fotokaart van Pastoor Nieuwenhuizen.

04/01 Wim Willard uit Nieuw-Weerdinge schonk drie dozen vol met genealogische documenten: bidprentjes, transcripties, Oud Rechterlijke Archieven, lijsten met huwelijken, een R.K. Doopboek, etc. Daarbij 3 medailles van de geitententoonstelling 1954/1955.

12/01 Van Johan van Wijngaarden ontvingen wij een glas van Café Heidezicht en een beker van de 10e Bevrijdingsdag uit 1955.

02/02 Marijke de Kleijn-de Vrankrijker uit Voorschoten schonk een boekje over de St. Jansprocessie en een serie glasplaatjes met stereofoto’s van de St. Jansprocessie uit 1922.

02/02 Mevrouw G. de Leeuw bracht een mand met oude kranten, tijdschriften en diverse boekjes.

30-01 Hans Wouters uit Blaricum schonk een Uittreksel van den Perseelsgewijzen Kadastralen legger van Jan Suringar (villa Viersprong).

30/01 Hans Kleinhoven verzorgde voor de medewerkers van het archief een uitgebreide, geheel verzorgde rondleiding door zijn onmetelijke collectie Larense zaken. Bovendien kreeg eenieder na afloop als cadeau ook nog een tegeltje van de St. Jan’s Basiliek!

06/02 Via de e-mail stuurde Remco Wessels een foto van Laren als aanvulling op ons archief. 

H.R. van Leeuwen uit Heesch stuurde een foto van vader en zijn collega’s uit 1939 van de 2e Compagnie 20e Depot Bataljon (zie pagina 20/21).

13/02 Uit de nalatenschap van de heer J.J. Vos ontvingen wij nog een serie foto’s van bouwwerkzaamheden in Laren en een CD met diverse foto’s.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!

Heeft u digitale foto’s die u met ons wilt delen, dan kunt u die per e-mail rechtstreeks sturen naar archief@historielaren.nl.