Voorwoord Kwartaalbericht 123

Voorwoord Kwartaalbericht 123

We leven nog! De wereld is niet vergaan en 2012 behoort al weer tot het verleden!

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 123 [2013-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Antoinetty van den Brink, voorzitter

De tijd vliegt! Van jong tot oud hoor je dezelfde ‘klacht’ dat de tijd zo snel gaat. Zo is het alsof ik pas gisteren het voorwoord van kwartaalbericht 122 schreef en toch zijn er alweer drie maanden voorbij gegaan. Drie maanden waarin de wereld niet ophield te bestaan, maar waarin wel veel dingen veranderd zijn, ten goede en ten kwade. Deze twee zaken liggen nu eenmaal dicht bij elkaar, vaak zelfs in elkaars verlengde. 

Traditiegetrouw gaat ons eerste kwartaalbericht van het jaar over de oorlog. Een oorlog die steeds verder achter ons komt te liggen – een prettige bijeenkomst van vooruitgaan -, maar het betekent ook dat steeds minder jonge mensen iets ‘hebben’ met de oorlog, anders dan de al dan niet stoffige verhalen van hun ouders of grootouders. Toch is het goed te beseffen dat de vrijheid waarin wij nu leven alles te maken heeft met juist die laatste oorlog, met de landen die ons bijstonden in de strijd tegen de bezetter. Op 4 mei gedenken wij de doden, veel jonge mensen daaronder voor wie er geen toekomst meer zou zijn. Het is goed om daarbij stil te staan. En dan Bevrijdingsdag op 5 mei: het heeft alles te maken met hoop, met zicht op een toekomst. 4 en 5 mei: het kwade en het goede. Verleden en toekomst, waar we in het heden nog ieder jaar bij stilstaan. Een prachtige spreuk van de filosoof Kahlil Gibran wil ik u in dit licht niet onthouden:

”Maar zo je in je denken de tijd in seizoenen meten moet,
laat dan ieder seizoen alle andere omsluiten.
En laat het heden het verleden vol herinneringen omhelzen
en de toekomst vol verlangen”.

Voor ons is dat een toekomst in Laren, het dorp waar we zo trots op zijn. Een dorp ook met tegenstellingen, met verschillende meningen en belangen. Wij doen als Historische Kring (gelukkig) niet aan politiek en gaan gewoon buitengewoon door met het bestuderen en etaleren van de geschiedenis van Laren. Afgelopen maanden was dat een expositie over de Erfgooiers. Banieren van de Stichting Stad en Lande waren in de Lindenhoeve over dit boeiende onderwerp te zien. De avond die we organiseerden over Erfgooiers met Antoon Kos als spreker, was zeer boeiend. We hoorden veel nieuwe inzichten. De heer Kos promoveerde op dit onderwerp met een dissertatie van maar liefst 400 pagina’s. Wij prijzen ons gelukkig dat hij de komende vier kwartaalberichten ook voor de lezers van het kwartaalbericht een tip van de sluier oplicht, door vier maal een stukje te schrijven over ons verleden wat nog steeds zó leeft onder de Larense en Gooise bevolking. 

Op het moment dat dit kwartaalbericht bij u in de bus valt, is inmiddels de tentoonstelling De Brink centraal! van start gegaan. Een brink is onlosmakelijk met een Saksisch dorp verbonden. Wij heten u welkom op de brink in de Lindenhoeve. Op 1 juni tenslotte start een expositie De Larense school: toen en nu! Hedendaagse kunstenaars die zich laten inspireren door de schilders van de Larens School een eeuw geleden. Wilt u hieraan meedoen of kent u iemand die zich hiervoor zou interesseren, dan kunt u elders in het kwartaalbericht er over lezen of kijken op onze website. Kortom: de tijd vliegt voor ons, er is veel te doen en we gaan ervoor! We hopen u te zien of van u te horen!