Schenkingen 2e kwartaal 2019

Schenkingen 2e kwartaal 2019

10/4: Uit de nalatenschap van het echtpaar Bussbach kregen wij 11 boeken met betrekking op Laren.

20/4: Van dhr. Bakker te Eemnes kregen we 3 plakboeken met foto’s, kalenderplaten en krantenknipsels.

20/4: Dhr. Vermeulen schonk ons een foto van Stef Bakker (de Vrije Heer).

4/5: Van dhr. Richard Bon kregen we een doosje sigaren van het merk Botycos uit de Tweede Wereldoorlog. Ze werden gevonden in de kalk van de Kalkzandsteenfabriek te Huizen.

18/5: Van dhr. Hans Schotsman kregen we een brandkranenboekje, 2x een kleurenplattegrond van Laren, een boekje 50 jaar Singer en een kalender uit 2009 van het mooie Laren.

18/5: Dhr. Arthur Eijlers schonk ons documentatie over het orgel van de Johanneskerk en een kopie van het huis Hoefloo 9.

25/5: Mw. Melisa van den Bovenkamp schonk foto’s van pension Elta van fam. Hillmann aan de Molen­weg 17.

25/5: Mw. Bruggeman-Mulder schonk ons een Oorkonde van Paus Pius XII voor Henricus Wiegers en gezin en een bewijs van lidmaatschap van liefdewerk “Het Penningske van St. Antonius” van H. Wiegers.

8/6: Mw. Ria Zwanikken-Miltenburg schonk ons uit naam van Tiny Zwanikken een ingelijste Geloofsbelijdenis door Henricus Zwanikken.

18/6: Dhr. K. Majoor, werkzaam bij Julianaoord schonk ons 9 ansichtkaarten en 1 lange kaart met 14 afbeeldingen van Julianaoord + nog een mapje met 10 kleine zwart/wit kaartjes.

26/6: Van Streekarchief Hilversum kregen we 1 boek van A. Perk “Gebruiksregten op de Heiden en Weiden”, 1 boekje “Duitse Dienstbodes” van Bep De Boer en 2 boekjes voor de Historische Kring Blaricum, die we al weer hebben doorgegeven.

28/6: Van NN kregen we een map met 3 verhalen over begraven van Gerard Koekkoek, Bart Krijnen en Wally Moes.

28/6: Van dhr. Laurens Hogenbirk ontvingen we 4 foto’s over de Gebr. Hogenbirk.

28/6: Mw. Kleier-Vos schonk ons de koperen ketel van Krele Meut en een sigarettendoosje inhoudend een steentje met de naam Buchenwald er in gegraveerd en een gebroken stenen pijpje plus Polygoon journaal – 1924 – 1939, 1 videoband St. Jans­processie 1990, 1 DVD de Larense Sint Jansprocessie en 2 DVD’s Laren in Beeld.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 149 [2019-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.