Schenkingen 1e kwartaal 2019

Schenkingen 1e kwartaal 2019

12/1: Van mw. N.N. kregen we 1 DVD Laren in beeld, 1 jubileumboekje 10 jaar Wandelvierdaagse Laren, 1 boekje “Kent u ze nog de Laarders”. 

26/1: Dhr. Hans Michielse schonk ons 19 bidprentjes, begrafenispolissen van zijn vader en een rooster van de Gooische Stoomtram.

28/1: Dhr. C. v.d. Brink schonk ons krantenknipsels.

28/1: Dhr. Herman Strating schonk ons enkele folders en krantenknipsels alsmede drie foto’s van Jan Eek, maaiend aan de Drift te Laren voor de S.O.L.L.

29/1: Dhr. Johan van Wijngaarden schonk ons spullen voor de Carnaval tentoonstelling en tevens voor het archief, t.w. een map met documenten en foto’s, een vaan van de Geitenbreiers, een affiche van de Dorstige Duif en twee medailles.

1/2: Van de directeur van de Gooische school, mw. B.M.C. Garcia, kregen we twee Jubileumboeken van de school, 1905/1980 en 1905-2005.

2/2: Mw. Alice Koelstra schonk ons 6 schilderijen van de (overleden) schilder Hans Koelstra en een aantal oude ansichtkaarten van Laren.

2/2: Van mw. Belia Thiel kregen we een krantenartikel uit de Gooi- en Eemlander van 30-9-’65.

6/2: Van dhr. Johan van Wijngaarden statuten en huishoudelijk reglement van de Woningbouwvereniging Laren.

9/2: Mw. Trudy van de Heuvel-Siep uit Liende schonk ons 2 CD-roms van het politiearchief van Willem Siep.

9/2: Dhr. A.C. de Boer uit Bussum schonk ons het boek “Gebruiksregten op de Heiden en Weiden” uit 1842 + een protest pamflet inzake de kruising Hilversumseweg/Rijksweg.

16/2: Mw. Finette Bünker schonk ons een ansichtkaart met afbeelding van een Larense vrouw in klederdracht.

16/2: Van dhr. Vermeulen uit Laren kregen we een ingelijste foto van de boerderij ‘De Vrije ­Heere’ aan de Naarderstraat met een foto van Stef Bakker, de Vrije Heer.

17/2: Van Maria Temming kregen we een briefkaart die was verzonden door de familie Roland Holst.

22/2: Van mw. De Jong te Laren mochten we enkele bladzijden met foto’s uit een foto album van haar tante scannen. Zij was ooit directrice van de R.K. Openbare Leeszaal aan de Eemnesserweg. 

16/3: Van dhr. De Jong te Eemnes kregen we een ingelijste kaart van Perk van Gooiland met beschrijving en een ingelijste poster getekend door ­Willy Sluijter.

23/3: Dhr. John Ruis schonk ons een kalender van het circus Boltini, 8 foto’s van Laren, 2 glasnegatieven en bonkaarten uit de 2e W.O.

30/3: Van Anneke Bruggeman-Mulder te Blaricum kregen we een Gedachtenisprent van de eerste communie en een schilderij t.g.v. geloofshernieuwing van de doop gelofte.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 148 [2019-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.