Schenkingen 3e kwartaal 2019

Schenkingen 3e kwartaal 2019

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 150 [2019-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

4/7: Van mevr. M. v.d. Schaal te Eemnes kregen we 1 videoband van het Gooi in het Polygoonjournaal – 1924 – 1939, 1 videoband St. Jansprocessie 1990, 1 DVD de Larense Sint Jansprocessie en 2 DVD’s Laren in Beeld.

10/7: Van mevr. A. v.d. Brink te Laren kregen we 4 grote zwart/wit foto’s van  Weverij “De Knipscheer”.

13/7: De heer Ries Bon schonk ons oude kwartaalberichten van Laren en Eemnes.

20/7: Mw. Kleier te Laren schonk ons drie fotoalbums vol foto’s en ansichtkaarten.

20/7: Van Jeannet van de Kuit kregen we een stapel boeken en oude kwartaalberichten uit de nalatenschap Gerard Schouten (op zijn verzoek).

3/8: Dhr. Walter van Gent uit Woudenberg maar geboren Laarder schonk ons een (vermoedelijk) lepelrekje met daar in uitgesneden “Kamp bij Laren – dec. 1917”.

3/8: Dhr. Louis de Groot schonk ons kerst- en nieuwjaarskaarten van de voormalige houtzagerij Van Dijk te Laren. 

17/8: In de brievenbus vonden we van een anonieme schenker 2 boekwerkjes; 1) “Amsterdams sanatorium Hoog-Laren 1903-1953”; 2) “Programma ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Dr. P.J.L. de Bloeme, Geneesheer-directeur van Sanatorium Hoog-Laren – 1 april 1930”.

28/8: Van het Streekarchief te Hilversum kregen we een heel bijzonder kastje met inhoud met daar bovenop een maquette van een boerderij uit de verre oudheid. In het kastje 6 laden met geologische vondsten uit: De Steentijd; De Bronstijd, vanaf 2100 jaar voor Christus; De IJzertijd, vanaf 700 jaar voor Christus; De Romeinse tijd, 50 jaar voor Christus; De Middeleeuwen, van 400 tot 1500; De Nieuwetijd, 1500 tot heden. In het kastje ook drie boekwerkjes: “Verleden land in beeld”; “In de bodem zit een verhaal” en “4000 jaar metaal in Nederland”. Ook aanwezig in het kastje een leskist voor geologie met gereedschappen.

29/8: Van de heer B. Smet te Laren kregen we het boekwerkje “Herinneringen aan pastoor Stef de Wit”. Pastoor De Wit was een geboren Laarder, geboren aan de Torenlaan.

3/9: Van mevrouw T. Nijssen kregen we het boekje “Liebermann” door Hans Rosenhagen, waarin afbeeldingen van de kunstschilder Liebermann, die ook in Laren woonde en werkte.

3/9: Uit de nalatenschap van ons overleden redactielid Gerda Meulenkamp ontvingen we van haar kinderen twee kratten vol boeken, tijdschriften en ander archiefmateriaal over Laren. 

7/9: Van mevrouw Thea Cohen te Amsterdam kregen we 5 oude Larense ansichtkaarten.

14/9: Karel Loeff bracht een tas vol documentatie namens zijn moeder Meta Loeff met documentatie over de  afbraak van Hotel Hamdorff.

14/9: Van de heer C. de Rooij kregen we 12 oude ansichtkaarten.

14/9: Mw. Rita Driessen schonk ons een scanner van het merk Brother.

28/9: Van een anonieme schenker kregen we een grote hoeveelheid tekeningen en kaarten.

28/9: Van dhr. Willenborg kregen we een schilderij met de afbeelding van de vroegere huisarts Dr. Herman Willenborg.

28/9: Karel Loeff bracht namens zijn moeder Meta Loeff een plakboek vol foto’s van het oude Laren.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!